HomePRIPREME ZA SUĐENJE GORANU HADŽIĆU
Na prvoj konferenciji o stanju u postupku protiv Gorana Hadžića, bivšeg predsednika bivše Republike Srpska Krajina, tužilaštvo se požalilo da je "optuženi bio begunac 7 godina" te da je njegovo hapšenje prouzrokovalo "ubrzane pripreme za suđenje". Odbrana se žali na probleme sa sastavljanjem tima odbrane. Hadžić je "zadovoljan uslovima u pritvoru"

Goran Hadžić u sudnici TribunalaGoran Hadžić u sudnici Tribunala

Goran Hadžić, bivši predsednik bivše Republike Srpska Krajina, izveden je danas na prvu konferenciju o stanju u postupku nakon što se u avgustu ove godine izjasnio da nije kriv ni po jednoj od 14 tačaka optužnice koja ga tereti za zločine počinjene u Hrvatskoj od juna 1991. do kraja decembra 1993. godine.

Mada je u pitanju tek prva statusna konferencija, predsedavajući sudija Gi Delvoa/Guy Delvoie je nagovestio da će nakon odluke Veća o preliminarnim podnescima odbrane, tužilaštvu biti naloženo da dostavi popis svedoka i veštaka, njihovih izjava i dokaznih predmeta kao i predraspravni podnesak optužbe. Nakon toga će odbrana morati da se izjasni hoće li unakrsno ispitivati tužiočeve svedoke, da li će se pozivati na posebnu odbranu poput odbrane alibijem kao i da dostavi svoj pretpretresni podnesak.

Tužilac Daglas/Douglas Stringer je ukazao da je "postupak u ranoj fazi" i zatražio je od Veća da pri odlučivanju o dostavljanju relevantnih materijala uzme u obzir da je "optuženi bio begunac 7 godina i da nije bilo tačnog datuma kada će stići" te da je njegovo hapšenje prouzrokovalo "ubrzane pripreme za suđenje". Tužilac se takođepožalio da "usled smanjenja aktivnosti Tribunala", tužilaštvo nema dovoljno osoblja koje bi moglo da radi na Hadžićevom predmetu.

Još jedan od problema sa kojima se tužilaštvo susreće je protok vremena. Hadžić se, ukazao je tužilac, tereti za zločine koji su počinjeni pre tačno 20 godina, poput zločina u Vukovaru, te je "starosno doba svedoka problem" a neki od njih "više nisu dostupni".

Hadžićev branilac Zoran Živanović se požalio da ima problema sa sastavljanjem tima odbrane ali je o detaljima razgovarano na sednici zatvorenoj za javnost. Veću se obratio i optuženi Hadžić koji je rekao da se "oseća dobro i da je zadovoljan uslovima u pritvoru".

Na konferenciji o stanju u postupku je bilo reči i o tekućem obelodanjivanju oslobađajućeg materijala kao i o usaglašenim i presuđenim činjenicama. Sudija Delvoa je zatražio od strana da sporazum o usaglašenim činjenicama postignu do 31. januara 2012. godine.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 520

LJEKARSKO OPRAVDANJE: Mladić zbog bolesti izostao sa statusne konferencije
OBJEKTIVNOST I NEUTRALNOST: Drugi susret Eda Vuljamija sa Radovanom Karadžićem
"MIROTVORAC": Kako je Stanišić oslobodio Karadžićeve i Mladićeve taoce
NENAJAVLJENI DOLAZAK: Tužiočevi problemi zbog zakasnjelog hapšenja Gorana Hadžića