HomePRESUDA ŠEFĆETU KABAŠIJU 16. SEPTEMBRA
Pretresno veće koje vodi proces protiv bivšeg pripadnika OVK Šefćeta Kabašija zakazalo je izricanje presude za 16. septembar posle podne

Shefqet Kabashi u sudnici Tribunala Shefqet Kabashi u sudnici Tribunala

Presuda Šefćetu Kabašiju/Shefqet Kabashi za nepoštovanje suda biće izrečena 16. septembra poslepodne.

Nakon što se bivši pripadnik Oslobodilačke vojske Kosova prošle nedelje potvrdno izjasnio o optužbama za koje se tereti, sudije su njegovo priznanje krivice prihvatili kao dobrovoljno, informisano i nedvosmisleno, kao i da postoje dovoljne činjenične osnove za zaključak da je zaista počinio dela za koja se tereti. Prema Pravilniku postupka, ti uslovi moraju biti ispunjeni da bi se prihvatilo priznanje optuženog.

Na kraju rasprave o odmeravanju kazne zbog odbijanja da odgovara na pitanja optužbe na suđenju bivšim zapovednicima OVK Ramušu Haradinaju, Lahiju Brahimaju i Idrizu Balaju,tužilaštvo je zatražilo od Veća da mu izrekne "zatvorsku kaznu koja odražava težinu dela". Odbrana je tražila da zatvorska kazna ne bude duža od tri sedmice, čime bi se – kako je objasnio branilac Majkl/Michael Karnavas - Kabašiju omogućilo da odmah napusti Pritvorsku jedinicu UN u kojoj se nalazi od 18. avgusta ove godine kada je uhapšen na amsterdamskom aerodromu, po dolasku iz SAD gde trenutno živi.

U sudnici je danas vođena rasprava da li je Kabaši "odbio" da odgovara na pitanja tužioca u junu i novembru 2007. godine ili "nije bio u stanju" da na njih odgovara. Branilac Karnavas podsetio je Veće na Kabašijevo nezadovoljstvo zbog pretnji koje je primio nakon što je 2005. godine svedočio pod merama zaštite identiteta na suđenju Fatmiru Limaju i drugim pripadnicima OVK. Citirao je Kabašijevu izjavu iz juna 2007. da "zaštitne mere važe samo u sudnici, ali ne i van suda". Branilac je više puta istakao i da je optuženi nezadovoljan odnosom tužilaštva prema informacijama koje im je dostavljao i zabrinut za bezbednost dela porodice koji živi na Kosovu.

Optuženi Kabaši se "izvinio zbog problema koje je priredio još od 2007. godine", kao i zbog toga što njegovo svedočenje "nije bilo tako korisno kako je moglo i trebalo biti". On se, naime, početkom prošle sedmice kao prvi svedok optužbe pojavio na delimično ponovljenom suđenju Haradinaju i drugima, ali je opet tvrdio da "nije u stanju" da odgovara na pitanja tužioca. Na kraju današnje rasprave je rekao da će "poštovati odluku suda, uprkos jakoj želji da se što pre vrati porodici u Sjedinjene Države", gde čeka odluku o zahtevu za dobijanje azila.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 510

"STAR I BOLESTAN": Starost i oronulost ne oslobađaju od odgovornosti
OD TOPOLE PA DO RAVNE GORE: Radovan Karadžić rehabilituje Dražu Mihajlovića
ODGOVORNOST NADREĐENOG: Šta je Tolimir morao da zna i mogao da učini
PRIZNANJE I IZVINJENJE: Kakva kazna za nevoljnog svedoka Šefćeta Kabashija