HomeSREBRENIČANI STRELJANI U TRNOVU
Bivši vojni policajac Armije BiH, na video snimku pogubljenja šestorice Bošnjaka iz Srebrenice od strane pripadnika Škorpiona - specijalne jedinice MUP Srbije, prepoznao dvojicu rođaka s kojima se u julu 1995., nakon ulaska VRS u enklavu, kroz šume probijao ka Tuzli

Osman Salkić, svjedok na suđenju Zdravku Tolimiru Osman Salkić, svjedok na suđenju Zdravku Tolimiru

Osman Salkić je u decembru 2004. godine, tužilaštvu dao izjavu o događajima u Srebrenici u julu 1995. godine a njen sadržaj je potvrdio danas, na suđenju Zdravku Tolimiru, bivšem Mladićevom pomoćniku za bezbednost u Glavnom štabu VRS, optuženom za genocid i druge zločine počinjene u Srebrenici i Žepi.

Tužilac je pročitao kratak sažetak Salkićeve izjave u kojoj on opisuje kako je bio pripadnik Armije BiH i kao vojni policajac služio u Srebrenici sve do proglašenja enklave za zonu pod zaštitom UN. Nakon ulaska snaga bosanskih Srba u enklavu 11. jula 1995. pridružio se koloni koja se tog dana formirala kod sela Šušnjari i krenula u proboj prema Tuzli -teritoriji pod kontrolom Armije BiH. Sa njim se koloni pridružio i tada šesnaestogodišnji brat njegove supruge Azmir Alispahić.

Salkić je uspeo da pređe na teritoriju pod kontrolom Armije BiH a šesnaestogodišnjeg Azmira poslednji put je video kod sela Baljkovica kada je deo kolone, u kojem su se nalazili, bio žestoko granatiran. Gotovo deset godina kasnije Azmira Alispahića, Salkić je prepoznao na potresnom snimku pogubljenja šestorice Bošnjaka iz Srebrenice od strane pripadnika specijalne jedinice MUP Srbije, poznate pod imenom Škorpioni. Tužilac je svedoku danas pokazao zamrznute fotografije sa pomenutog snimka na kojima je među šestoricom zarobljenika, osim Azmira Alispahića, svedok prepoznao i Sidika Salkića, bivšeg vozača saniteta u srebreničkom Domu zdravlja.

Optuženi general je u unakrsnom ispitivanju sugerisao svedoku da je kolona boraca i civila koja se probijala ka Tuzli bila "legitiman vojni cilj" budući da su pripadnici kolone bili naoružani. Mada je potvrdio da je u prvom delu kolone od oko 3.000 ljudi, u kojem se i on nalazio, bilo oko hiljadu naoružanih muškaraca, svedok je odbacio Tolimirovu sugestiju, ocenjujući da je jedini cilj granatiranja bilo "uništenje kolone". "Ne možete zamisliti kakav je osećaj kada vam ne daju do Tuzle, ne daju vam da živite u Srebrenici, znači hoće samo jedno – da vas unište", rekao je Salkić.

On je takođe odbacio "tezu" optuženog da se u Srebrenici moglo"živeti bez borbe" pod uslovom da Bošnjaci nisu koristili demilitarizovanu zonu za napade na okolna srpska sela i tako izazvali VRS. "To je vaša teza, isto kao što kažete da su u Sarajevu Muslimani sami sebe ubijali", prokomentarisao je Salkić naglašavajući da "život bez borbi" u Srebrenici zaista nije bio moguć.

Suđenje Zdravku Tolimiru nastavlja se sutra.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 477

UKLETA KOLONA: Ne mogu ostati u Srebrenici a ne daju im da stignu do Tuzle
ZATOČENICI: Pijuni u pokvarenim igrama nacionalističkih političara
WWW.SENSE-AGENCY.COM: Sve emisije TV Tribunala na našoj internet stranici!