HomeVIDOJE BLAGOJEVIĆ SUTRA PRVI PUT PRED SUDIJOM HAŠKOG TRIBUNALA
Bivšeg pukovnika Vojske Republike srpske optužnica tereti za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona ili običaja rata počinjene u području Srebrenice u julu 1995.

U okviru optužnice "Srebrenica", po kojoj se sudilo i generalu Radislavu Krstiću, sutra će se pred sudijom Liu Dakinom (Daqun) prvi put pojaviti Vidoje Blagojević, bivši pukovnik Vojske Republike Srpske.

U optužnici koja je potvrđena 26. oktobra 1999. kao "činjenični navod" se ističe "da su 6. jula 1995, ili približno tog datuma ,jedinice Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske (VRS) granatirale zaštićenu zonu Srebrenica i napale posmatračka mjesta Ujedinjenih nacija , na kojima je bila holandska posada". Dalje se u optužnici kaže da je Drinski korpus nastavio napade na "zaštićenu zonu" do 11. jula 1995., kada su snage "Vukova sa Drine", Bratunačke brigade i drugih jedinica VRS ušle u Srebrenicu.

Između 11. i 18. jula 1995. godine, snage VRS-a, kojima je komandovao Vidoje Blagojević, kako se kaže u optužnici, "učestvovale su u ubijanju, i sistematskoj likvidaciji po kratkom postupku hiljada bosanskih Muslimana". Žene, djeca i stare osobe su prognane, čime su - piše u optužnici - "snage VRS praktično eliminisale svako prisustvo bosanskih Muslimana na području srebreničke enklave, čime je nastavljena kampanja etničkog čišćenja, započeta u proljeće 1992. godine".

Dalje se navodi, da su Vidoje Blagojević i jedinice pod njegovom komandom učestvovali u organizovanoj i širokoj akciji prikrivanja i zataškavanja tih ubijanja i pogubljenja, zakopavanjem tijela žrtava na osamljenim mjestima širom tog područja.

Vidoje Blagojević je od maja 1995. zapovijedao Bratunačkom brigadom, koja je operisala na teritoriji sjeverno, istočne i južno od Srebrenice.

Haško tužilaštvo tereti Vidoja Blagojevića za "individualnu krivičnu odgovornost" po članu 7(1) Statuta Međunarodnog suda i "na osnovu krivične odgovornosti nadređenog". To znači da će sutra sudija Dakin pročitati da je Blagojević optužen za genocid i saučesnistvo u genocidu (član 4), zločine protiv čovječnosti (član 5: istrebljenje, ubistvo, progoni na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi, deportacije, nečovječni postupci) i za kršenje zakona ili običaja rata (član 3).

Dževad Sabljaković


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 67

SUĐENJE SLOBODANU MILOŠEVIĆU: U oktobru nove optužnice
TRIBUNAL: Biljana Plavšić može u Beograd, a Momčilo Krajišnik ne može na Pale
TRIBUNAL: Tokom avgusta, u Hag stiglo pet visokih oficira Armije BH i VRS