HomeSVEDOK, OČEVIDAC I UČESNIK
Odgovarajući na sugestiju branioca da je dao "neistinito svedočenje" o svojoj ulozi u srebreničkoj operaciji, bivši bezbednjak Bratunačke brigade Momir Nikolić rekao na suđenju generalu Perišiću da je "bio svedok, očevidac i učesnik događaja u Srebrenici" i da se sve o čemu je svedočio "stvarno dogodilo"

Momir Nikolić, svjedok na suđenju Momčilu PerišićuMomir Nikolić, svjedok na suđenju Momčilu Perišiću

U unakrsnom ispitivanju Momira Nikolića, bivšeg načelnika bezbednosti Bratunačke brigade VRS, branilac generala Momčila Perišića je svedoka suočio sa izjavama koje je dao u prethodnim iskazima pred Tribunalom kao i izjavom koju je sastavio u zatvoru u Finskoj gde služi dvadesetogodišnju zatvorsku kaznu zbog učešća u srebreničkim zločinima.

Branilac je najpre predočio izjavu iz Finske kojom je Nikolić hteo da pojasni delove svog iskaza o priznanju krivice. U novoj izjavi, Nikolić tvrdi da je "pomagao u srebreničkoj operaciji ali nije učestvovao u njenoj organizaciji ili koordinaciji". Mada priznaje da je "prenosio neka naređenja", ta aktivnost, po Nikoliću, "nije deo nabrojanih kategorija".

O svojoj ulozi u srebreničkoj operaciji, Nikolić je dao iskaz i na suđenju Vidoju Blagojeviću kada je rekao da mu je zadatak bio da "izdaje instrukcije" i "koordinira aktivnosti u Potočarima" u vezi sa evakuacijom žena i dece i odvajanjem muškaraca. Nikolić danas tvrdi da se "trijaža odnosila na vojno sposobne muškarce i one za koje se znalo da su počinili ratne zločine". Takođe je ukazao da nije "mogao da daje instrukcije u Potočarima" pošto "nije bio komandant ili oficir na visokoj poziciji".

Na kraju ispitivanja, branilac je sugerisao Nikoliću da je "u postupku pregovora sa tužilaštvom pokušao da ostvari bolju poziciju tako što je ponudio lažnu informaciju" o masakru u Kravici a potom je neistinito svedočio na suđenju Blagojeviću o svojoj ulozi u srebreničkoj operaciji. U podužem odgovoru, Nikolić je rekao da se "ne radi o neistinitom svedočenju već o nerazumevanju terminologije". Ukazao je da je "bio svedok, očevidac i učesnik događaja u Srebrenici". "Nisam iluzionista da sam sve najbolje video i definisao", rekao je, dodajući da se sve o čemu je svedočio – "stvarno dogodilo" - "Muslimani su bili tamo, muškarci su izdvojeni, privremeno zatvoreni, prebačeni, jedan deo je ubijen u Kravici a drugi u Zvorniku". "Nastojim da to što pre zaboravim i svako podsećanje je užasno bolno za mene", zaključio je Nikolić.

Nakon što je utvrdio da se svaki razgovor koji je Nikolić navodno imao sa oficirima VRS o pogubljenjima odvijao u "četiri oka", branilac je svedoku ukazao da će "iz zatvora izaći 2022. godine" a da bi "ako se bude dobro vladao i sarađivao sa tužilaštvom" mogao tražiti prevremeno oslobođenje već 2015. Na pitanje da li očekuje pozitivno mišljenje tužilaštva, Nikolić je odgovorio da "ne očekuje ništa".

Suđenje generalu Perišiću koji se tereti da je kao načelnik Generalštaba VJ pružao kadrovsku, materijalnu i logističku podršku srpskim vojskama u Hrvatskoj i BiH, biće nastavljeno u ponedeljak.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 417

OBUSTAVLJEN BOJKOT: Jadranko Prlić se vratio na optuženičku klupu
NASTAVLJEN BOJKOT: Jovica Stanišić ne može da diktira kada će mu se suditi
ULOGA VJ U SREBRENICI: Sedmo svedočenje Dražena Erdemovića
MORALNO-POLITIČKA PODOBNOST: Kako lečiti Šešelja uprkos njemu samom