HomePOBEGLI SA KOSOVA "SPASAVAJUĆI ŽIVU GLAVU"
Svedočeći pod pseudonimom K-81 na suđenju generalu Vlastimiru Đorđeviću, kosovski Albanac iz sela Vladovo kod Gnjilana opisao kako je sa porodicom sa Kosova pobegao u Srbiju a potom i Makedoniju u strahu od vojske i policije koje su ubijale i maltretirale njegove sunarodnike

K-81, zaštićeni svjedok na suđenju Vlastimiru ĐorđevićuK-81, zaštićeni svjedok na suđenju Vlastimiru Đorđeviću

Tužilac je na suđenju bivšem načelniku Resora javne bezbednosti srpske policije Vlastimiru Đorđeviću, optuženom za progon, ubistva i deportacije kosovskih Albanaca 1999. godine, nastavio sa izvođenjem dokaza o događajima na području opštine Gnjilani. Iskaz je dao meštanin sela Vladovo kome je iz bezbednosnih razloga zaštićen identitet i dodeljen pseudonim K-81. Pod istim merama zaštite je svedočio na suđenju "Kosovskoj šestorki" bivših srpskih zvaničnika, a transkript iskaza iz tog predmeta i izjava koju je u maju 1999. godine dao istražiteljima tužilaštva su danas uvedene u dokaze.

Svedok je rekao da su vojnici i lokalni naoružani srpski civili ušli u Vladovo 25. marta 1999. godine, uspostavili kontrolne punktove u selu i počeli sa provokacijama albanskih meštana. Iz straha za bezbednost, svedok se sa porodicom sklonio u brda odakle je dve nedelje dvogledom posmatrao šta se dešava u selima Vladovo, Vlaštica i Žegra. On tvrdi da su vojnici i policajci zajedno sa civilima ulazili u sela, maltretirali preostalo lokalno stanovništvo, pljačkali i palili kuće. Po onome što je on video, najgore je bilo u Vlaštici gde je ispred seoske džamije ubijeno šest starijih civila, a celo selo, uključujući i džamiju, potom spaljeno.

Svedok je odlučio da, kako je rekao, "spasavajući živu glavu" utočište za sebe i porodicu potraži preko granice u srpskom gradu Preševo gde je imao rođake. I odatle su, međutim, ubrzo morali da odu jer su maltretiranja izbeglih Albanaca postala učestala. Priključili su se konvoju koji su vojnici i policajci usmeravali ka Makedoniji. Pre prelaska u granice, policajci su svima, kaže, oduzeli lične karte, pasoše i ostala dokumenta. Svedok je potom sa porodicom otišao u Švajcarsku odakle se posle deset meseci vratio u rodno selo i obnovio kuću koja je bila u potpunosti spaljena.

Nastojeći da pobije tvrdnju o oduzimanju dokumenata na granici, branilac Vlastimira Đorđevića je u unakrsnom ispitivanju pitao svedoka kako je uopšte mogao da ode u Švajcarsku ako mu je pasoš bio oduzet. Ovaj je na to odgovorio da je tada za izbeglice bilo moguće da putuju i bez dokumenata. Put je, kaže, organizovala "jedna inostrana organizacija" koja je u Švajcarsku prevozila proterane Albance koji su u toj državi imali rođake.

Druga primedba branioca Đurđića se odnosila na to što je svedok u današnjem iskazu mnogo češće pominjao policajce kao učesnike u počinjenju zločina nego što je to činio u izjavi haškim istražiteljima. "Pravo da vam kažem, trebalo bi mi sedam dana da ispričam sve što se dogodilo, a istražitelji su tražili da budem što sažetiji", objasnio je svedok.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 410

"KRADLJIVCI ŽIVOTA": Tužilac traži doživotni zatvor za Lukiće
PRALJAK PROTIV MESIĆA: Ko drukčije kaže - kleveće i laže
RATNA LOGI(STI)KA: Beograd je naoružao Mladića, ali ga nije obuzdao
MASAKR U ĆUŠKI: Bekstvo sa slomljenom nogom i spaljenim telom