HomeSUDIJA PITA, SVEDOK "POJAŠNJAVA"
Predsedavajući sudija Kevin Parker pokušao od bivšeg načelnika SUP Bor Časlava Golubovića da sazna da li je naređenje o premeštanju i pokopu leševa kosovskih Albanaca iz hladnjače pronađene u Dunavu naredio optuženi Vlastimir Đorđević ili pokojni ministar Vlajko Stoiljković i zašto nije urađena zakonom propisana istraga o uzroku i okolnostima smrti više od 80 ljudi

Kevin Parker, sudija TribunalaKevin Parker, sudija Tribunala

Kraj svedočenja bivšeg načelnika SUP Bor Časlava Golubovića na suđenju policijskom generalu Vlastimiru Đorđeviću je obeležilo jednočasovno ispitivanje svedoka od strane predsedavajućeg Pretresnog veća Kevina Parkera. Australijski sudija se, inače, retko uključuje u ispitivanje svedoka, ali je ovog puta očito smatrao da su posle glavnog i unakrsnog ispitivanja mnoge stvari ostale nerazjašnjene.

Predsedavajući je od svedoka tražio da razjasni zašto je u izjavi istražiteljima tužilaštva 2002. godine rekao da je naređenje da se leševi iz hladnjače pronađene u Dunavu u aprilu 1999. godine pokopaju na teritoriji Kladova dobio od tadašnjeg načelnika Resora javne bezbednosti Vlastimira Đorđevića, da bi kasnije na svedočenju "Kosovskoj šestorki" i u jučerašnjem iskazu to "dopunio" i naveo da je Đorđević samo preneo naređenje ministra srpske policije Vlajka Stoiljkovića.

Nastojeći da pojasni razliku u iskazima, svedok je rekao da je Đorđevića o pronalasku hladnjače telefonom obavestio 6. aprila 1999. godine uveče, nakon čega je ovaj prekinuo vezu i saopštio da će ga pozvati za 10-15 minuta. Golubović kaže da je "pretpostavio" da će se Đorđević posavetovati sa Stoiljkovićem, a tvrdi da se njegova pretpostavka i obistinila kada mu je tokom razgovora koji je usledio general to i potvrdio. Ipak, sudija je primetio da je u izjavi haškim istražiteljima Golubović tvrdio da ne zna da li se Đorđević sa nekim čuo pre nego što mu je izdao "svoja uputstva", na šta je svedok još jednom ponovio prethodni odgovor.

Sudiju Parkera je, dalje, interesovala uloga srpskih istražnih organa u događajima u Tekiji gde je hladnjača izvučena na obalu, pošto je Golubović tek neodređeno pomenuo prisustvo a onda i povlačenje istražnog sudije i tužioca sa lica mesta. Na insistiranje predsedavajućeg, bivši načelnik borske policije je rekao da su oni izašli na lice mesta, otvorili vrata hladnjače i, kada su videli da se radi o velikom broju leševa, okrenuli se i otišli, jer su smatrali da slučaj treba prepustiti okružnom tužilaštvu. Mada su uredno obavešteni, okružni sudija i tužilac se, kaže, nisu pojavili, pa se pristupilo pokopu leševa po Đorđevićevim instrukcijama. Ipak, kada je postalo jasno da je taj "posao" nemoguće obaviti u toku noći, prešlo se na plan B i prevoz leševa za Beograd. Sudija Parker je potom pitao zar nije bila obavezna detaljna zakonska istraga, s obzirom na to da je u hladnjači otkriveno više od 80 leševa muškaraca, žena i dece. "Najverovatnije da jeste, ali radilo se u uslovima ratnog stanja, pa je moralo drugačije da se reaguje", odgovorio je Golubović.

Predsedavajućeg je, na koncu, interesovalo šta se desilo sa hladnjačom iz koje su leševi pretovareni na kamion i odvezeni za Beograd. Ni ona nije sačuvana za potrebe eventualne istrage, već je, kaže Golubović, po nalogu Đorđevića uništena na području Petrovog sela. Taj posao je obavio krim tehničar iz Kladova Boško Radojković, koji je pred kraj današnjeg zasedanja zamenio Golubovića na klupi za svedoke.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 400

JUBILEJ: Naših 400 haških hronika
(NE)IZJAŠNJAVANJE: Nova optužnica - stari Karadžić
NA RUBU OČAJA: Šta svjedok nije vidio u Dretelju
ODBRANA I NAPAD: Pandurević optužuje Bearu i Mladića
NEPOŠTOVANJE SUDA: Još jedna optužnica protiv Vojislava Šešelja