HomeSUDU SE NE DOPADA STO SARAJEVO GOVORI SA DVA-TRI GLASA
Kakav je trenutni status slučaja "Bosna i Hercegovina protiv SR Jugoslavije"pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu?

"Slučaj je u vrlo delikatnoj fazi zbog unutrašnjih problema", odgovaraju u Međunarodnom sudu pravde u Hagu na naše pitanje o trenutnom statusu predmeta "Bosna i Hercegovina protiv SR Jugoslavije."

"Unutrašnji problemi" su, jasno, u Sarajevu, a ne u Hagu. U Sudu odbijaju da ih komentarišu, sem što ukazuju da zbog njih nisu u stanju da zakažu početak javne rasprave, mada je pismena faza postupka odavno završena. Ipak, nagoveštavaju da bi, "u nailazećim nedeljama", sudije mogle doneti neke odluke o daljoj sudbini slučaja.

Pomenuti "unutrašnji problemi", koji blokiraju zakazivanje javne rasprave o genocidu u Bosni, pokrenuti su u leto prošle godine pismom koje je Živko Radišić, član Predsedništva BiH, uputio Međunarodnom sudu, zahtevajući obustavu postupka u slučaju "Bosna i Hercegovina protiv SR Jugoslavije." Taj postupak je, inače, pokrenut još u martu 1993. zahtevom vlade u Sarajevu da se utvrdi odgovornost Beograda za kršenje Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida. Sve odluke koje je, s tim u vezi, u međuvremenu donosio Međunarodni sud (dva puta izrečena "privremena mera" da se obustavi genocid, te odbacivanje jugoslovenskog prigovora na nadležnost Suda), išle su u prilog Bosne i Hercegovine.

Suočene sa zahtevom "trećine kolektivnog šefa države" da se postupak obustavi, sudije su se našle u nedoumici i tražile od Sarajeva dopunska objašnjenja i jasno izjašnjavanje. Nisu ih, međutim, do sada dobili.

"Sarajevo govori sa dva ili tri glasa, a Sud to ne voli" , izjavio nam je danas holandski advokat Fon van den Bisen/Phon van den Biesen, zamenik pravnog zastupnika BiH pred Međunarodnim sudom. Ukazujući kako Sud, pre nego što odluči šta će dalje, hoće da čuje jasan stav Sarajeva, Van den Bisen dodaje kako se "na tome radi", kako se "ispituju različite mogućnosti", te izražava nadu da će bosanska strana uskoro biti u stanju da pruži sudu zadovoljavajući odgovor. Reč je, primećuje holandski advokat, "o veoma važnom slučaju, što mnogi u Sarajevu shvataju, ali shvataju i u Beogradu, pa zato i pokušavaju da spreče njegov nastavak."

Mada priznaje da je "vrlo teško proceniti šta bi se moglo dogoditi", Van den Bisen ipak zaključuje kako "i dalje veruje da će javna rasprava o slučaju BiH protiv SRJ biti otvorena u toku ove godine."


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 1

General Tihomir Blaškić osuđen na 45 godina zatvora
Početak suđenja za logore Omarska i Keraterm