Home"ARKAN" JE BIO OPTUŽEN SAMO ZA ZLOČINE U SANSKOM MOSTU
Pošto su, smrću optuženog, prestali razlozi za zadržavanje "pečata", sudija Dejvid Hant izdao nalog da se optužnica protiv "Arkana" javno objavi

Godinu dana nakon što je optuženi ubijen u holu beogradskog hotela Interkontinental, u Hagu je skinut "pečat" sa optužnice protiv Željka Ražnatovića "Arkana." Ta optužnica je podignuta, potvrđena i stavljena pod "pečat" 30. septembra 1997. a u međuvremenu je, na zahtev tadašnjeg tužioca Luiz Arbur/Louise Arbour, sudija Ričard Mej/Richard May odobrio da se objavi i uputi SR Jugoslaviji nalog za hapšenje optuženog.

Pošto su, smrću optuženog, prestali razlozi za zadržavanje "pečata", sudija Dejvid Hant/David Hunt je 19. januara ove godine izdao nalog da se, u interesu pravde, optužnica protiv "Arkana" javno objavi.

Mada se, u njenom opštem delu, navode delovanja "Arkanovih tigrova" u Istočnoj Slavoniji 1991. i istočnoj Bosni 1992, optužnica tereti Željka Ražnatovića isključivo za zločine koje je njegova paravojna formacija izvršila u drugoj polovini septembra 1995. u Sanskom Mostu. Među tim zločinima su dva masovna ubistva, zatim dva slučaja prinudnog zatvaranja većih grupa ljudi u hotelsku kotlarnicu u Sanskom Mostu, kao i jedan slučaj silovanja.

Prvo masovno ubistvo su, prema optužnici, "Arkanovi tigrovi" pod kontrolom i komandom Željka Ražnatovića izvršili 20. septembra 1995. kada su 12 muslimanskih civila iz Savskog Mosta odvezli na izolovanu lokaciju u selu Trnova i tu ih streljali. Jedna od tih ljudi je, iako teško ranjen, ipak preživeo streljanje, a tela ostalih 11 su pronađena u oktobru iste godine. Imena ubijenih navedena su u aneksu A optužnice.

Drugo masovno ubistvo je, navodi se u optužnici, izvršeno 21. septembra u selu Sasina, gde su "Arkanovi tigrovi" 67 muškaraca i jednu ženu iz Sanskog Mosta. Dve žrtve su, međutim, preživele i ovo streljanje, a tela ostalih 65 su jula 1996. ekshumirana iz dve masovne grobnice, iskopane na samom mestu pogubljenja. U aneksu B navedena su imena 65 žrtava, starih između 18 i 75 godina.

Tokom svog boravka u Sanskom Mostu, "Arkanovi tigrovi" su u dve prilike zatvorili veće grupe muslimanskih civila - između 30 i 35 ljudi – u kotlarnicu hotela Sanus, površine od oko 5 kvadratnih metara. To su ih, navodi se u optužnici, držali više dana bez hrane, vode i vazduha, tukli ih i na druge načine zlostavljali. Kao rezultat prebijanja i surovih postupaka kojima su izlagani, preminula su dva zatočenika iz hotelske kotlarnice.

Konačno, optužnica tereti Željka Ražnatovića i za silovanje žene iz veće zatočenih civila iz sela Šehovići, koje su "Arkanovi tigrovi" 21. septembra 1995. dovezli autobusom u centar Sanskog Mosta. Tu, u autobusu parkiranom pred hotelom u kojem je bio štab optuženog Ražnatovića, njegovi su vojnici silovali jednu od zatočenica. Nakon toga autobus je nastavio u pravcu sela Sasina gde su svi zatočenici ubijeni, izuzimajući već pomenutu dvojicu preživelih.

Ova se dela u 24 tačke optužnice kvalifikuju kao zločini protiv čovečnosti, teške povrede Ženevskih konvencija i kršenja zakona ili običaja ratovanja. Željko Ražnatović je optužen po oba principa odgovornosti: ličnom (jer ih je počinio, planirao ili naredio) i komandnom (jer nije sprečio potčinjene da ih izvrše, niti ih je zbog toga kaznio). U optužnici se posebno ističe da je Ražnatović nametnuo "režim stroge discipline" svojim "Tigrovima", te da je od njih tražio da se "podvrgnu rigoroznim pravilima ličnog izgleda i ponašanja." A to, prema optužnici, dokazuje da je Ražnatović u punoj meri kontrolisao sve aktivnosti pripadnike grupe kojom je komandovao, pa dakle i one njihove akcije iz druge polovine septembra 1995. Početkom oktobra iste godine "tigrovi" su, navodi se u optužnici, "pobegli iz Sanskog Mosta" pre nego što je Armija BiH ušla u grad.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 40

TUŽILAŠTVO: Zadovoljstvo rezultatima prve posete Beogradu
SUĐENJE ZA PRIJEDORSKE LOGORE: Počeo dokazni postupak odbrane
SUĐENJE ZA SILOVANJA U FOČI: Kako su uklanjani leševi ubijenih zatvorenika fočanskog KP Doma
SUĐENJE MOMČILU KRAJIŠNIKU: Krajišnik poslednji put sam na optuženičkoj klupi
TRIBUNAL: Skinut "pečat" sa optužnice protiv Željka Ražnatovića Arkana