HomeSUSRETI SA "BRIGADOM SMRTI"
Ivan Negovetić, svedok optužbe na suđenju Rasimu Deliću, opisao dva susreta sa pripadnicima "brigade smrti", odnosno mudžahedinima koji "nisu govorili našim jezikom i bili su obučeni kao stranci"

Ivan Negovetić, svjedok na suđenju Rasimu DelićuIvan Negovetić, svjedok na suđenju Rasimu Deliću

Izvođenje dokaza optužbe na suđenju generalu Rasimu Deliću je, nakon jednomesečne pauze, nastavljeno svedočenjem Ivana Negovetića, oficira Armije BiH koji je opisao dva susreta sa mudžahedinima, pripadnicima "brigade smrti", 23. juna 1993. godine.

Tužilac je u dokaze uveo pisanu izjavu svedoka a u kratkom glavnom ispitivanju mu je predočio dokument u kojem je Negovetić opisao posetu selu Mehurići, u sastavu Komisije za promatranje oslobađanja svih zarobljenih osoba. U osnovnoj školi u tom selu se, prema dokumentu, nalazilo 247 zarobljenih hrvatskih civila, pod zaštitom vojne policije 306. brigade Armije BiH. Iz neformalnog razgovora sa komandantom brigade, Negovetić je saznao da su civili, kako je rekao, izloženi "smrtnoj opasnosti od brigade smrti", koja je bila stacionirana na prvom spratu škole.

"Brigadu smrti" su činili mudžahedini koje je svedok prvi put sreo na putu ka Mehurićima. "Stranci koji nisu govorili naš jezik i bili naoružani protivtenkovskim oružjem" zaustavili su vozilo UN u kojem se nalazio sa članovima Komisije. Dozvolili su im da nastave put tek pošto ih je uverio da će Hrvati zatočeni u školi biti razmenjeni za zarobljene Muslimane.

Mudžahedini su opkolili vozilo UN i u dvorištu škole u Mehurićima, pa su pripadnici Armije BiH bili prinuđeni da stanu između njih i vozila. Mudžahedini su "bili složen problem" i on je tražio da komandant Delić i predsednik Izetbegović dođu na Istureno komandno mesto (IKM) u Zenici kako bi se našlo rešenje. Ne zna, međutim, da li je bilo "ikakve reakcije na taj zahtev".

Budući da je u izjavi tužilaštvu rekao da su na IKM dolazile samo "probrane informacije", odbrana je svedoku predočila niz dokumenata koji, po njoj, ukazuju na suprotno. Negovetić je potvrdio da su svi dokumenti koje mu je branilac pokazao upućeni iz komande Trećeg korpusa u Štab vrhovne komande u Sarajevu i na IKM Zenica. Ostao je, međutim, pri tvrdnji da neke informacije "o kojima je čuo u razgovoru sa kolegama" jesu stigle do Sarajeva ali ne i do Zenice.

U odgovorima na pitanja odbrane, Negovetić je potvrdio da je komandant 306. brigade "bio uznemiren zbog prisustva mudžahedina". "Nije ih smatrao saveznicima niti je od njih imao bilo kakve koristi", zaključio je Negovetić svoje svedočenje na suđenju bivšem komandantu Generalštaba Armije BiH, optuženom za propust da spreči ili kazni zločine mudžahedina.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 349

OČAJ I NEMOĆ: Kako su Ujedinjene nacije izgubile glavu i Srebrenicu
NEPRISTRASNOST I/ILI NEUTRALNOST: Da li je prekršaj nahraniti gladne
ČUDOTVORNI GOVORI: Kako je Šešelj pomogao Srbima da progledaju