HomeKO JE KOME KOMANDANT
Odbrana tvrdi da se u vreme masakra, poljoprivredno dobro Ovčara nalazilo u zoni odgovornosti 80. motorizovane brigade i pukovnika Milorada Vojinovića a ne njemu nadređenog komandanta Operativne grupe Jug Mileta Mrkšića

Milan Mrkšić u sudnici TribunalaMilan Mrkšić u sudnici Tribunala

Vojni ekspert optužbe pukovnik Radoje Trifunović je u unakrsnom ispitivanju rekao da je pukovnik Mile Mrkšić trebalo "da predvidi da će se desiti nešto teže od vređanja, psovanja i lakših fizičkih povreda", koje su pripadnici Teritorijalne odbrane nanosili zarobljenim civilima i vukovarskim braniteljima nakon pada grada 18. novembra 1991. godine.

Mrkšić je, tvrdio je juče svedok, bio obaveštavan o zlostavljanju zarobljenika u Vukovaru, ali nije preduzeo ništa da ih zaštiti, smatrajući da se radi o "pokušajima fizičkih nasrtaja, bez težih posledica".

Mrkšićev branilac Miroslav Vasić je međutim negirao odgovornost komandanta Operativne grupe Jug, tvrdeći da se u vreme masakra na vukovarskoj Ovčari, 20. novembra 1991. godine, poljoprivredno dobro nalazilo u zoni odgovornosti 80. motorizovane brigade i njenog komandanta pukovnika Milorada Vojinovića.

Ta brigada je, prema naredbi izdatoj istog dana, ojačana sa još tri jedinice, koje su zajedno brojale oko hiljadu ljudi. Njihov osnovni zadatak je, prema navodima Mrkšićeve odbrane, bio "obezbeđivanje područja Ovčare, Grabova i Jakobovca" gde je u noći između 20. i 21. novembra 1991., ubijeno oko 260 ljudi, dovedenih iz vukovarske bolnice i kasarne JNA.

Advokat Vasić je danas osporavao i da je Vojinović 20. novembra u večernjim časovima obavestio Mrkšića o, kako je svedok rekao, "problemima sa Teritorijalnom odbranom" na poljoprivrednom dobru Ovčara.

Prema odbrani, tog razgovara nije bilo jer se Mrkšić tada nalazio u Beogradu, na prijemu u Saveznom sekretarijatu za narodnu odbranu.

Pukovnik Trifunović je rekao da se, na osnovu zapisa u ratnom dnevniku, može zaključiti da je Mrkšić išao na prijem u Beograd, ali ne 20. već 21. novembra. Kao potvrdu, svedok je naveo da se seća da je prethodne noći dobio zaduženje da pripremi mapu vukovarske operacije koja je trebalo da bude predstavljena saveznom sekretaru prilikom referisanja.

Advokat Vasić tvrdi da je to referisanje održano na drugom sastanku sa saveznim sekretarom, nakon 24. novembra 1991. i povratka Gardijske brigade u Beograd.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 277

PRESUDA RAJIĆU: Kazna kao nagrada za priznanje i pokajanje
HERCEG-BOSNA 1993.: Kad saveznici postanu neprijatelji
POLICAJCI I TERITORIJALCI NA OVČARI: Brigo moja pređi na drugoga
KARADŽIĆEV I KRAJIŠNIKOV MODEL: Sjedinjene Bosanske Države
BIH PROTIV SCG: Rasprava završena - presuda neizvesna