HomeORIĆ U UNIFORMI ARKANOVCA
Kakve su uniforme nosili Orićevi borci i na koji način su do njih došli, objašnjava svedok odbrane Sidik Ademović

Naser Orić u sudnici TribunalaNaser Orić u sudnici Tribunala

"Naser Orić se borio u uniformi arkanovca", rekao je svedok odbrane Sidik Ademović, predratni policajac i pripadnik jedne od muslimanskih naoružanih grupa koje su se borile u području Šušnjara na bratunačkoj opštini. To je saznao početkom rata kada mu je, kako tvrdi, rečeno da su uniforme koje imaju na sebi Orić i njegovi borci skinute sa arkanovaca ubijenih u borbi. Ademović, čak, nije siguran da li je Orić sa uniforme skinuo grb Arkanove jedinice. Odbrana tako pokušava da dokaže muslimanske jedinice u Podrinju nisu imale nikakvu logističku podršku od strane Armije BiH.

S druge strane, odbrana je pokazala dokument Vojske Republike Srpske u kojem je navedeno da je samo na području Kravice bilo smešteno oko 400 vojnika sa jakim pešadijskim i artiljerijskim naoružanjem. Prema dokumentima VRS u posedu odbrane, broj vojnika u Kravici do kraja godine je povećan na 600. Advokati odbrane pokazali su i dokument u kojem se navode plate vojnika Trećeg pešadijskog bataljona VRS u kojem se navode imena stanovnika Kravice i Ježestice, sela za čije je pustošenje i uništavanje optužen Orić.

Ademović je rekao da je područje Šušnjara - u kojem se u leto 1992. nalazilo oko 5.000 muslimanskih izbeglica - bilo okruženo srpskim snagama sa svih strana, osim jednog uzanog prolaza ka Konjević Polju. On je opisao događaj od 6. avgusta 1992. kada je kolona od 1.500 izbeglica krenula ka Konjević Polju. U granatiranju i pešadijskom napadu iz Ježestice i Šiljkovića je, tvrdi svedok, ubijeno 40 do 50 civila. Kaže, takođe, da je lično video kada je "srpski vojnik razneo zoljom jednu staricu" i kako je "dvoje dece pokošeno rafalom".

Svedok je rekao da se situacija do kraja godine stalno pogoršavala i da su on i njegovi saborci odlučili da se probiju do Srebrenice i zatraže pomoć. "Nikakvu pomoć nismo dobili pa je prolaz od Šušnjara do Konjević Polja zatvoren i našli smo se u potpunom okruženju srpskih snaga", rekao je Ademović. Na ovaj način odbrana pokušava da pokaže da među muslimanskim snagama u Podrinju nije bilo koordinacije i komande, te da Orić nije mogao imati kontrolu nad njima.

Nakon što je danas odbrana okončala glavno ispitivanje, pitanja svedoku sutra će postavljati tužilaštvo.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 253

POSLE 14 GODINA: Novi susret doktorke Bosanac sa Vukovarskom trojkom
LIČNO MIŠLJENJE: Pukovnikova teorija zavere
VOJNIK KAO I DRUGI: Naser Orić u Arkanovoj uniformi
PRIZNANJE: Rajić se oseća krivim...zato što jeste kriv
DRŽAVA, KORIDOR, DRINA...: Strateški ciljevi ili spisak lepih želja