HomeDA LI JE "ŠTELA" IMAO DISKRIMINATORSKU NAMERU?
Nastavak Žalbene rasprave u slučaju Mladena Naletilića i Vinka Martinovića, koji su prvostepenom presudom osuđeni na 20 i 18 godina zatvora zbog zločina počinjenih 1993. nad Bošnjacima u području Mostara

Mladen Naletilić Mladen Naletilić "Tuta" i Vinko Martinović "Štela" u sudnici Tribunala

Iznošenjem žalbenih osnova tužilaštva nastavljena je rasprava o žalbama na presudu kojom su Mladen Naletilić "Tuta" i Vinko Martinović "Štela" proglašeni krivim za zločine protiv čovječnosti, teške povrede Ženevskih konvencija i kršenja zakona i običaja ratovanja, počinjena 1993. u Mostaru i okolini, i osuđeni na zatvorske kazne od 18 odnosno 20 godina.

Optužba se žalila zbog zaključka Pretresnog veća da tri incidenta u vezi sa kojima se tereti Martinović – prinudni rad, korišćenje zatvorenika kao živih štitova i premlaćivanje zatvorenika – nisu zločini progona na političkim, rasnim ili verskim osnovama, pošto kod optuženog nije utvrđeno postojanje "diskriminatorske namere". Takav zaključak, smatra optužba, "ne bi donelo nijedno razumno veće ".

Prema tužiocu Normanu Farelu/Farell, svako od pojedinih dela za koje su Tuta i Štela osuđeni počinjeno je sa "diskriminatorskom namerom da se civilno stanovništvo ukloni sa zapadne obale Mostara". Optuženi Martinović, ukazao je tužilac, je muslimanske zatvorenike nazivao "balijama", "ekstremistima", "fundamentalistima" i drugim pogrdnim imenima koja upućuju na njihovu veroispovest, čime je jasno ispoljavao svoje diskriminatorske namere.

Optužba se žalila i na odluku Pretresnog veća da Martinovića ne osudi za mučenje u onim slučajevima kada je to delo već uključeno u zločin progona. Ukazujući da se radi o dva različita krivična dela – progonu i mučenju - tužilac je istakao da bi preinačenje takve odluke bilo "u interesu pravde i ne bi nanelo štetu optuženom".

Žalbena rasprava se nastavlja odgovorom odbrane na argumente tužilaštva.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 252

PO SOPSTVENOM IZBORU: Milošević u vremenskoj oskudici
PORICANJE: General Batajnici ne veruje
ŽALBENA RASPRAVA: Završne reči "Tute" i "Štele"
PROPUST: Tužilac priznaje grešku - Orićeva odbrana traži sankcije
PRIZNANJE I POKAJANJE: Koja je kazna pravična za Miroslava Brala