HomePRIVREMENO ZAUSTAVLJEN HARADINAJEV POVRATAK U POLITIKU
Do odluke o zahtevu koji je juče podnelo tužilaštvo, Veće obustavilo izvršenje odluke kojom se Haradinaju dozvoljava da se bavi političkim aktivnostima

Ramush Haradinaj u sudnici TribunalaRamush Haradinaj u sudnici Tribunala

Pretresno veće II je danas privremeno obustavilo izvršenje svoje odluke od 12. oktobra ove godine, kojom se Ramušu/Ramushu Haradinaju odobrava da se, pod kontrolom UNMIK-a, angažuje u političkom životu Kosova.

Najavljujući žalbu na tu odluku, tužilaštvo je juče podnelo zahtev da se njeno izvršenje obustavi do okončanja žalbenog postupka. Sudije su, danas, zaključile da ne mogu da odlučuju o tom zahtevu dok ne čuju mišljenje odbrane Ramuša Haradinaja, pa su njegovim braniocima naložili da do ponedeljka 17. oktobra u 16,00 časova dostave svoj odgovor na podnesak tužilaštva.

Nakon što dobiju stav odbrane sudije će, kako se navodi u današnjem nalogu, u hitnom postupku rešiti o zahtevu tužilaštva da se izvršenje odluke o Haradinajevom povratku u politiku obustavi do okončanja žalbenog postupka. Za sada, izvršenje je obustavljeno samo do odluke o jučerašnjem zahtevu tužilaštva.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 252

PO SOPSTVENOM IZBORU: Milošević u vremenskoj oskudici
PORICANJE: General Batajnici ne veruje
ŽALBENA RASPRAVA: Završne reči "Tute" i "Štele"
PROPUST: Tužilac priznaje grešku - Orićeva odbrana traži sankcije
PRIZNANJE I POKAJANJE: Koja je kazna pravična za Miroslava Brala