HomeKAZNA DRAGANU NIKOLIĆU SA 23 SMANJENA NA 20 GODINA
Jedina greška prvostepene presude, prema nalazu Žalbenog veća, je u tome što je, kalkulišući sa praksom Tribunala, izricanjem kazne od 23 godine htelo da osigura da bivši komandant logora Sušica provede u zatvoru najmanje 15 godina. Time je, prema mišljenju većine u Žalbenom veću, "pridata prevelika težina mogućnosti prevremenog puštanja na slobodu."

Dragan Nikolić - Jenki u sudnici TribunalaDragan Nikolić - Jenki u sudnici Tribunala

Žalbeno veće Haškog tribunala izreklo je danas novu kaznu Draganu Nikoliću, osudjujući ga na 20 godina zatvora. Prvostepenom presudom, Nikolić je u decembru 2003. bio osudjen na 23 godine zatvora.

Žalbeno veće prihvatilo je samo jedan od ukupno sedam žalbenih osnova Nikolićeve odbrane. Jedina greška Raspravnog veća, prema nalazu većine sudija petočlanog Žalbenog veća, je u tome što je - kalkulišući sa praksom Tribunala da se osudjeni oslobode posle dve trećine izdržane kazne - osudom na 23 godine, kako je navedeno u prvostepenoj presudi, htelo da osigura da bivši komandant logora Sušica provede u zatvoru najmanje 15 godina. Time je, prema mišljenju većine u Žalbenom veću, "pridata prevelika težina mogućnosti prevremenog puštanja na slobodu", što je greška koja mora da dovede do smanjenja kazne. Presuda je doneta većinom glasova (4:1), uz protivno mišljenje sudije Šahabudina/Shahabuddeena.

Time je, konačno, stavljena tačka na najstariji slučaj pred Haškim tribunalom, pokrenut pre više od 10 godina. Dragan Nikolić zvani Jenki, komandant logora Sušica kod Vlasenice od juna do septembra 1992. godine, je prva osoba koju je optužilo tužilaštvo Haškog tribunala. Optužnicu je, u novembru 1994. godine, potpisao tadašnji glavni tužilac Ričard Goldston/Richard Goldstone. Uhapšen je i prebačen u Hag u aprilu 2000. godine a u septembru 2003. se izjasnio krivim za 9 ubistava i 4 slučaja mučenja, pomaganje u silovanjima i učešće u progonu nesrpskog stanovništva iz tog dela istočne Bosne.

U sporazumu o priznanju krivice optužba i odbrana su zajednički predložili kaznu od 15 godina zatvora, što je bio jedan od osnova Nikolićeve žalbe. Žalbeno veće je, medjutim, danas ukazalo da pri odmeravanju kazne Raspravno veće "nije vezano nikakvim sporazumom strana" i da izricanjem teže kazne "nije zloupotrebilo svoje diskreciono pravo."


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 222

"KO TO LAŽE..." - Odjeci i reagovanja na poruke sa Gazimestana
VANSUDSKA POGUBLJENJA - Kako je OVK presuđivala "kolaborantima"
"NISAM KRIV" - Dva scenarija za suđenje generalu Lazareviću
RAZMJENA OPTUŽBI - Odbrana prebacuje odgovornost na svjedoka optužbe
"DUŠA" U SUDNICI - Sudija izgubljen u prevodu