HomeSUĐENJE HADŽIĆU OBUSTAVLJENO NA NEDOREĐENO VREME
Većina u Raspravnom veću zaključila da Goran Hadžić "trenutno" nije sposoban za suđenje te je odlučila da se postupak obustavi na neodređeno vreme. U suprotnom mišljenju, sudija Mindua ukazao da ne može da donese odluku bez ocene nezavisnih medicinskih stručnjaka naglašavajući, takođe, da i Hadžić i žrtve zaslužuju "formalnu presudu"

Goran Hadžić u sudnici TribunalaGoran Hadžić u sudnici Tribunala

Suđenje Goranu Hadžiću je obustavljeno na neodređeno vreme nakon što je Raspravno veće zaključilo da bivši predsednik Vlade SAO Istočna Slavonija "trenutno" nije procesno sposoban. Suđenje je u prekidu od oktobra 2014. godine kada je, otprilike na polovini dokaznog postupka odbrane, utvrđeno da Hadžić boluje od moždanog tumora koji je nemoguće operisati.

Pošto je Hadžić odbio da se saglasi da se suđenje nastavi u njegovom odsustvu, tužilaštvo je tražilo od veća da naloži ispitivanje preostalih svedoka odbrane sa ili bez Hadžića u sudnici. Odbrana je tražila ili prekid ili obustavu postupka na neodređeno vreme. Na osnovu medicinskih nalaza i izveštaja eksperata koji su svedočili u julu i avgustu 2015. godine, Raspravno veće je u oktobru obustavilo postupak na tri meseca. Žalbeno veće je poništilo tu odluku i naložilo sudijama da u roku od tri sedmice, do 25. marta ove godine, još jednom pogledaju dokaze i utvrde da li je Hadžić sposoban za suđenje.

Tumačeći nalog Žalbenog veća i kratak rok za procenu Hadžićevog zdravlja, veće je zaključilo da novi pregledi i nalazi eksperata nisu mogući te je Hadžićevo stanje procenilo na osnovu dvosedmičnih izveštaja koje sastavlja dežurnui lekar Pritvorske jedinice, na osnovu telefonskih razgovora sa optuženim i njegovom suprugom. Hadžić je, trenutno, na privremenoj slobodi u Srbiji.

Mada je zaključilo da Hadžić i njegova supruga imaju interesa da optuženi bude proglašen nesposbnim za suđenje, veće je, ipak, mišljenja da se može osloniti na izveštaje lekara Pritvorske jedinice prema kojima je umanjena Hadžićeva sposobnost komunikacije a njegovo zdravstveno stanje se pogoršalo. Većina u veću, uz izdvojeno mišljenje sudije Mindua, je stoga zaključila da Hadžić, "više nije u mogućnosti da učestvuje u postupku, čak ni uz pomoć branilaca", te ga je " u ovom trenutku" proglasila nesposobnim za suđenje. To, međutim, ne znači da je suđenje prekinuto već "obustavljeno na neodređeno vreme", što, po oceni većine, više odgovara interesima pravde, kako žrtava tako i samog Hadžića.

U suprotnom mišljenju, sudija Mindua je ukazao da ne može da proceni da li je Hadžić sposoban za suđenje bez novih medicinskih nalaza zasnovanih na pregledima a ne na "rekla-kazala" informacijama koji dolaze od Hadžića i njegove supruge. Sudija Mindua takođe smatra da žrtve zaslužuju da "čuju istinu" i da, kao i Hadžić, vide "formalnu presudu" u ovom predmetu. Hadžić se u 14 tačaka optužnice tereti za zločine protiv čovečnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja u Istočnoj Slavoniji, od juna 1991. do kraja 1993. godine.
Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 706

KATALOG JADIKOVKI: Karadžić ne zna gde je i šta mu se dešava

RETROSPEKTIVA SLUČAJA HADŽIĆ: Bolest je, ipak, brža od pravde