HomeTUŽILAC: MILANU LUKIĆU NISU UGROŽENA LJUDSKA PRAVA
Tužilaštvo poziva sud da u potpunosti odbaci zahtev Milana Lukića za premeštanjem u drugu državu na odsluženje kazne doživotnog zatvora na koju je osuđen zbog zločina nad višegradskim Muslimanima

Milan Lukić u sudnici TribunalaMilan Lukić u sudnici Tribunala

Tužilaštvo je od predsednika Mehanizma za međunarodne krivične sudove zatražilo da odbaci zahtev Milana Lukića za revidiranjem odluke o služenju zatvorske kazne u Estoniji.

Milan Lukić je pravosnažno osuđen na kaznu doživotnog zatvora kao direktni počinilac više od stotinu ubistava u Višegradu 1992. godine. Proglašen je krivim za dve "žive lomače" u kojima je spaljeno oko stotinu žena, dece i staraca, kao i za streljanja dve grupe muškaraca na obali reke Drine i druga krivična dela, kvalifikovana kao zločini protiv čovečnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja.

Lukić se nedavno požalio na "surov i neljudski tretman" u zatvoru u Estoniji i zatražio da mu se u Hagu zakaže rasprava o zatvorskim uslovima, na kojoj bi, pored njega, govorili i psihijatar, predstavnici Međunarodnog Crvenog krsta i njegova supruga.

U današnjem odgovoru na taj zahtev tužilaštvo navodi da nema pravnih osnova za revidiranje odluke o mestu služenja kazne, kao i da Lukić nije pokazao da je sud napravio propust prilikom donošenja te odluke. Tužilac takođe smatra da osuđeni nije pokazao ni da se radi o kršenju ljudskih prava, konkretno prava na porodični život, što je Lukić istakao kao poseban problem. Tužilac se poziva na odluke Evropskog suda za ljudska prava koji navodi da Evropska konvencija "ne garantuje osuđeniku pravo da bira mesto služenja kazne", kao i da je "udaljenost od porodice neminovna posledica služenja kazne". Oni ukazuju da Lukiću ni jednom nije uskraćena mogućnost komunikacije sa porodicom, niti su odbijene njihove posete. Prema tužiocu Milan Lukić je tokom prošle godine imao najmanje 11 poseta. Optužba takođe podseća i da postoji mogućnost dobijanja finansijske podrške za posete porodice i ukazuju da Lukić nije naveo da li je pokušao da ostvari pravo na ta sredstva.

Po pitanju jezičkih barijera na koje se u svom zahtevu za reviziju poziva Lukić, tužilac smatra da to što do sada nije imao časove estonskog jezika, ne znači da mu neće biti ponuđeni u budućnosti.

Uzimajući u obzir navedene argumente, tužilac zaključuje da zahtev Milana Lukića treba u celosti odbaciti.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 667

SLOBODAN PROLAZ: Milorad Pelemiš konačno u Hagu, ali samo kao svjedok
VIDEO VEZOM ILI U SUDNICI: Kako će Šešelj svjedočiti u odbranu Mladića?
SAM PROTIV SVIH: Žrtva zavjere sudija, tužilaca, branilaca i sudskih vještaka