HomeMILAN LUKIĆ SE ŽALI NA "SUROVI TRETMAN" U ESTONIJI
Milan Lukić, koji kaznu doživotnog zatvora izdržava u Estoniji, traži da bude prebačen u drugu državu navodeći da je zbog jezičke barijere i udaljenosti zatvora od njegove porodice izložen "surovom i neljudskom tretmanu".

Milan Lukić u sudnici TribunalaMilan Lukić u sudnici Tribunala

Zastupnici Milana Lukića ponovo su zatražili od Mehanizma za medjunarodne krivične sudove da preispita odluku o upućivanju njihovog klijenta na izdržavanje kazne u zatvor Tartu Vangla u Estoniji.

Pravosnažnom presudom iz decembra 2012. godine Milan Lukićje proglašen krivim za ubistva više od 100 civila iz Višegrada, kvalifikovana kao zločini protiv čovečnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja. Zločini za koje je osudjen uključuju spaljivanje velikog broja žena, dece i staraca zatvorenih u dve kuće u Pionirskoj ulici i naselju Bikavac, kao i streljanja civila na obali reke Drine i u fabrici Varta.

Novi podnesak Lukićevih branilaca je najvećim delom identičan zahtevu iz marta prošle godine i u njemu se ističe da geografska udaljenost zatvora otežava komunikaciju sa suprugom i ćerkom, za koju se kao i u martu 2015. godine navodi da je stara devetnaest meseci.

U zahtevu se navodi zaključak psihologa da Lukić trpi "sve veću psihološku štetu" kao rezultat nemogućnosti da komunicira sa drugim zatvorenicima niti da učestvuje u programima rehabilitacije. Advokati navode da iako njihov klijent nije de jure u samici, on je de facto u izolaciji, i ističu da još uvek ne dobija časove estonskog jezika.

Branioci stoga traže od Mehanizma da "bez odlaganja ukine odluku o služenju kazne", naloži vraćanje Lukića u Pritvorsku jedinicu UN u Scheveningenu i omogući da se osudjeni sasluša o trenutnoj situaciji i tako "umanji mogućnost daljeg kršenja ljudskih prava".


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 700

POGINULI I/ILI POGUBLJENI: Kada je Karl Bildt bio dobro, a kada loše, informisan?

GREŠKA U DNEVNIKU: Svjedok negira učešće na sastanku o uklanjanju leševa iz Tomašice

SEMANTIKA ZLOČINA: Kako čitati izvještaj o zarobljenim i ubijenim civilima i vojnicima