HomeDAVID PROTIV GOLIJATA
Tezu odbrane Milana Martića da je napad na Saborsko bio neminovan jer su u njemu bile stacionirane jake hrvatske snage, pobijala su dva svedoka optužbe prema kojima su lokalne hrvatske snage, iako pojačane policijskom jedinicom iz Zagreba, u odnosu na udružene JNA i "Martićevce", ličile na Davida koga očekuje borba sa Golijatom

Marko Vuković, svjedok na suđenju MartićuMarko Vuković, svjedok na suđenju Martiću

Zločin u hrvatskom selu Saborsko gde je u novembru 1991. ubijeno 30 civila, uglavnom starijih osoba oba pola, naveden je u optužnici protiv Milana Martića. Odbrana je tokom unakrsnih ispitivanja dosadašnjih svedoka optužbe tvrdila da je napad na Saborsko bio motivisan isključivo vojnom nuždom, jer su se tamo nalazile jake hrvatske snage.

Svedoci optužbe, Marko i Vlado Vuković, prezimenjaci ali ne i rođaci, su 1991. bili zaposleni u policijskoj stanici u Saborskom. Obojica su svedočili da se tokom leta u selu sa oko 800 hrvatskih stanovnika nalazilo samo 30 lako naoružanih policajaca. Kako je od 5. avgusta počelo svakodnevno granatiranje sela, krajem septembra je, kao podrška, iz Zagreba stiglo stotinak policajaca, uglavnom rođenih Saborčana. Imali su, kako su svedoci tvrdili, samo lako naoružanje i nekoliko minobacača, pa su u odnosu na združene snage JNA i Martićeve milicije, koje su držale Saborsko u okruženju, izgledali kao "David naspram Golijata", kako je to rekao Vlado Vuković.

Ni jedan ni drugi Vuković nisu bili u Saborskom 12. novembra kada je usledio napad srpskih snaga. Marko je po naređenu pretpostavljenih otišao u Ogulin dva dana ranije, a Vladu su krajem septembra zarobili pripadnici Martićeve policije. Zatvoren je prvo u policijskoj stanici u obližnjem srpskom selu Plaško, pa u Korenici, gde je svakodnevno tučen, da bi na kraju završio u banjalučkom logoru Manjača. Razmenjen je u novembru 1991. i prebačen u Zagreb na lečenje.

Oba Vukovića su se u avgustu 1995. godine nakon "Oluje" vratili u Saborsko gde su zatekli nekoliko masovnih grobnica sa civilnim žrtvama, među kojima je i telo oca Marka Vukovića, i potpuno popaljene i porušene kuće. Vlado Vuković je tokom unakrsnog ispitivanja rekao da je jasno da zločin u Saborskom "nisu počinili vanzemaljci", već Martićevi ljudi ujedinjeni sa JNA. Za "Martićevce" je rekao da su i pre rata bili poznati kao "uličari, besposličari i huligani".

U unakrsnom ispitivanju Martićev branilac nije pominjao ubistvo civila, već se koncentrisao na hrvatsku "vojnu silu" koja se, po njemu, nalazila u Saborskom. Svedoci su, međutim, ostali pri tvrdnjama da su hrvatski policajci bili daleko slabije naoružani i organizovani od srpskih snaga. Ni moral, prema Vladi Vukoviću, nije bila jača strana branioca Saborskog. Rekao je da je stotinak policajaca iz Zagreba, poslatih u ispomoć, bilo "preplašeno i loše organizovano".


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 271

BiH PROTIV SCG: Prva runda završena, nastavak 18. aprila
"DOBRODOŠLI U MRTVO SELO": Škabrnja nakon pohoda "martićevaca"
NEMOĆ POSMATRAČA: Kako je osujećena evakuacija vukovarske bolnice