HomeODBAČEN ZELENOVIĆEV ZAHTEV ZA PREVREMENU SLOBODU
Bivši pripadnik vojne policije bosanskih Srba Dragan Zelenović tražio da bude pušten na prevremenu slobodu nakon što je odslužio trećinu petanestogodišnje zatvorske kazne koja mu je izrečena nakon priznanja krivice za silovanja i mučenja i bošnjačkih žena i devojaka na području Foče 1992. godine

Dragan Zelenović priznaje krivicu za višestruka silovanja i mučenja bošnjačkih devojaka u FočiDragan Zelenović priznaje krivicu za višestruka silovanja i mučenja bošnjačkih devojaka u Foči

Predsednik Tribunala Patrick/Patrick Robinson odbacio je zahtev Dragana Zelenovića, bivšeg zamenika komandira vojne policije bosanskih Srba da bude pušten na prevremenu slobodu nakon što je u belgijskom zatvoru proveo pet godina ili jednu trećinu izrečene petanestogodišnje kazne. Zelenović je u januaru 2007. godine priznao krivicu po 7 tačaka optužnice za mučenja i silovanja bošnjačkih žena i devojaka na području Foče 1992. godine. Pretresno veće ga je u aprilu 2007. proglasilo krivim za direktno učešće u devet silovanja i saizvršilaštvo u još dva slučaja. Žalbeno veće je potvrdilo tu presudu.

Prema važećim zakonima u Belgiji, osuđeni ima pravo da nakon trećine izdržane kazne traži da bude pušten na slobodu. Sudija Robinson je, međutim, ukazao da je pred Tribunalomuobičajena praksa da se o zahtevima optuženih za prevremeno puštanje na slobodu raspravlja tek nakon što odsluže dve trećine izrečene kazne. U Zelenovićevom slučaju, taj rok ističe 21. avgusta 2015. godine.

Predsednik suda je takođe ukazao da su zločini koje je Zelenović počinio "izuzetno teški" i "deo obrasca seksualnog nasilja". U odluci su citirani i delovi prvostepene presude u kojoj se kao posebno otežavajuća okolnost u odmeravanju kazne navodi "ranjivost žrtava" koje su držane u zarobljeništvu u "brutalnim uslovima". Bošnjačkim ženama i devojkama su, navodi se, naneti "neizreciv bol i poniženje" kao i"fizičke i psihičke traume" čiji "ožiljci možda nikada neće zarasti" što, po oceni veća, "možda i više nego bilo šta drugo" govori o težiniZelenovićevih zločina.

Pozivajući se na izveštaj o ponašanju optuženog u pritvoru, predsednik Tribunala je ukazao da se Zelenović "uklopio" u sredinu, da radi u zatvorskoj radionici kao i da je "smiren i poštuje pravila, zatvorsko osoblje i druge pritvorenike". Sudija Robinson navodi i da Zelenović razmenjuje pisma sa suprugom a da ga u zatvoru posećuje "pravoslavni pop" u čijem bi domu "želeo da provede predstojeće novogodišnje praznike". Zelenović je, po oceni predsednika suda, pokazao "ograničen stepen rehabilitacije" i iskazao je "ambivalentnost" u odnosu na počinjene zločine i izvesnu saradnju sa tužilaštvom.

Uzimajući u obzir sve faktore, predsednik Tribunala je zaključio da Zelenovićev zahtev za prevremeno puštanje na slobodu treba odbaciti.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 518

ANTONIO CASSESE: Odlazak velikana međunarodnog krivičnog prava
KO KOGA OBMANJUJE: 68 civilnih žrtava "preventivnog napada" na selo
ZLOČIN I KAZNA: Do sada oslobođena 34 tribunalova osuđenika