HomeRASPRAVA O REVIZIJI PRESUDE ŠLJIVANČANINU 12. OKTOBRA
Žalbeno veće je za 12. oktobar ove godine zakazalo raspravo o reviziji presude kojom je Šljivančanin osuđen na kaznu od 17 godina zatvora zbog pomaganje i podržavanja ubistva zarobljenika na Ovčari. Veće će saslušati iskaz vojnog eksperta tužilaštva Rejnoa Tunensa nakon čega će strane izneti završne argumente u trajanju od 30 minuta

Veselin Šljivančanin u sudnici TribunalaVeselin Šljivančanin u sudnici Tribunala

Rasprava o reviziji žalbene presude Veselinu Šljivančaninu, bivšem načelniku bezbednosti Gardijske brigade JNA, zakazana je za utorak, 12. oktobar. Žalbeno veće je proglasilo Šljivančanina krivim za pomaganje i podržavanje ubistva oko 200 zarobljenika na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara 20. novembra 1991. godine i osudilo ga je na kaznu od 17 godina zatvora.

Žalbeno veće je, tako, preinačilo prvostepenu presudu kojom je Šljivančanin, zbog pomaganja i podržavanja mučenja zarobljenika na Ovčari, osuđen na petogodišnju zatvorsku kaznu. Žalbena presuda se zasnivala na zaključku sudija da je komandant Gardijske brigade Mile Mrkšić "morao da kaže Šljivančaninu" da je povukao vojnu policiju iz hangara na Ovčari, čime je zarobljenike koji su tamo držani ostavio bez zaštite. Odbrana je podnela zahtev za reviziju tvrdeći da je Žalbeno veće optuženom izreklo "novu prvostepenu presudu" na koju bi Šljivančanin morao da ima pravo žalbe.

Revizija je moguća samo ako postoji "nova činjenica" koja nije bila poznata Veću u vreme donošenja žalbene presude. Ta nova činjenica je, po sudijama, sadržana u svedočenju Miodraga Panića, bivšeg načelnika štaba Gardijske brigade. On je na raspravi održanoj u junu ove godine tvrdio da je 20. novembra 1991. godine "bio u poziciji da prati razgovor" u Negoslavcima, na komandom mestu Gardijske brigade, ali da "nije čuo" da je Mrkšić obavestio Šljivančanina o povlačenju vojne policije.

U skladu sa nalogom Žalbenog veća, tužilaštvo je zatražilo da na raspravi o reviziji koja je zakazana za 12. oktobar, sasluša samo jednog svedoka, vojnog eksperta Rejnoa Tunensa/Reynaud Theunens koji bi, po njima, mogao da dovede u pitanje "prihvatljivost" iskaza Miodraga Panića. Tužilaštvo je takođe tražilo da uvede u dokaze niz dokumenata koji, kako se navodi, osporavaju Panićev kredibilitet.

U odluci i nalogu o rasporedu, Veće je odbilo zahtev odbrane da se u dokaze uvedu iskazi trojice svedoka koji tvrde da su Šljivančanin i Mrkšić razgovarali 20. novembra 1991. godine u Negoslavcima ali ne znaju o čemu je bilo reči u tom razgovoru. Njihova svedočenja su, po Veću, "nepotrebna".

Ispitivanje Tunensa će trajati 2 sata i 15 minuta nakon čega će strane izneti polučasovnu završnu argumentaciju.
Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 468

VREME NA IZMAKU: Rok za hapšenje begunaca je sada
TRAGOM "ŠKORPIONA": Foto rekonstrukcija zločina u Trnovu
SLUČAJ ŠEŠELJ: Stanje ozbiljno ali ne i očajno
"NISAM KRIVA": Nova optužnica za podmićivanje svjedoka
POČASNI GOST: Stanišić na Martićevoj policijskoj akademiji