HomeODOBRENO PREISPITIVANJE ŠLJIVANČANINOVE PRESUDE
Žalbeno veće delimično odobrilo zahtev Veselina Šljivančanina za preispitivanje presude kojom je proglašen krivim za pomaganje i podržavanje ubistva i osuđen na 17 godina zatvora. Veće smatra da je svedočenje Miodraga Panića, koje su saslušali u junu, "nova činjenica" nepoznata sudijama u vreme donošenja konačne presude

Veselin Šljivančanin u sudnici TribunalaVeselin Šljivančanin u sudnici Tribunala

Žalbeno veće je delimično prihvatilo zahtev odbrane majora Veselina Šljivančanina za preispitivanje presude kojom je bivši načelnik bezbednosti Gardijske brigade JNA osuđen na kaznu od 17 godina zatvora za pomaganje i podržavanje ubistva oko 200 zarobljenika na poljoprivrednom dobru Ovčara, 20. novembra 1991. godine.

Žalbeno veće je u maju prošle godine poništilo prvostepenu presudu kojom je Šljivančanin oslobođen odgovornosti za pomaganje i podržavanje ubistva, proglašen krivim za pomaganja i podržavanje mučenja i osuđen na 5 godina zatvora. Žalbena presuda se zasnivala na zaključku sudija da je komandant Gardijske brigade Mile Mrkšić "morao da kaže Šljivančaninu" da je povukao vojnu policiju iz hangara na Ovčari, čime je zarobljenike koji su tamo držani ostavio bez zaštite. Branioci su u zahtevu za reviziju ukazali da je optuženom u drugostepenom postupku izrečena "nova prvostepena presuda" na koju bi Šljivančanin, po njima, morao da ima pravo žalbe.

Po pravilima Tribunala, revizija presude je moguća ako postoji nova činjenica koja nije bila poznata u vreme donošenja žalbene presude. Prema današnjoj odluci, nova činjenica je sadržana u svedočenju Miodraga Panića, bivšeg načelnika štaba Gardijske brigade koji je na raspravi održanoj u junu ove godine tvrdio da je 20. novembra 1991. godine "bio u poziciji da prati razgovor" u Negoslavcima, na komandom mestu Gardijske brigade, ali da "nije čuo" da je Mrkšić obavestio Šljivančanina o povlačenju vojne policije.

Ako se pokaže da je to istina, navodi se u odluci, "ravnoteža dokaza u ovom predmetu će biti značajno poremećena" i nestaće osnova za zaključak iz drugostepene presude da je Šljivančanin posedovao nameru za pomaganje i podržavanje ubistva. Revizija presude je, po oceni sudija, "neophodna" jer je uticaj Panićevog svedočenja takav da bi, ako se njegovi navodi dokažu, ignorisanje te nove činjenice "dovelo do neostvarenja pravde".

Žalbeno veće je naložilo stranama u postupku da do 30. jula ove godine dostave listu dokaza i svedoka koje nameravaju da pozovu na raspravu o preispitivanju presude. Veće napominje da svi dokazi koje strane nameravaju da izvedu treba da "podržavaju ili bacaju sumnju" na Panićevu "novu činjenicu".

Datum održavanja rasprave biće određen naknadno.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 461

"TAKO JE, PREDSJEDNIČE": Visoki stepen saglasnosti Karadžića i Mandića
POKVARENI TELEFONI: Da li je general Tolimir lagao generala Nikolaja
RIJEČNIK ETNIČKOG ČIŠĆENJA: Deportacija se prevodi kao "slobodan protok stanovništva"
ZAVRŠNE RIJEČI: Tužilac traži najmanje 35 godina zatvora za generala Đorđevića
NEVINOST BEZ ZAŠTITE: Milan Lukić optužuje višegradske moćnike