HomeDA LI JE SREBRENICA BILA DEMILITARIZOVANA?
U nastavku unakrsnog ispitivanja penzionisanog kenijskog pukovnika Džozefa Kingorija optuženi general Zdravko Tolimir nastojao da ospori njegovu obučenost za poslove vojnog posmatrača UN u Srebrenici koje je obavljao u leto 1995. godine, posto nije znao sadržaj sporazuma iz 1993. godine o demilitarizaciji zaštićene zone

Josef Kingori, svjedok na suđenju Zdravku TolimiruJosef Kingori, svjedok na suđenju Zdravku Tolimiru

Pitanje demilitarizacije zaštićene zone Srebrenice u periodu od 1993. do 1995. godine, dominiralo je u današnjem nastavku unakrsnog ispitivanja penzionisanog kenijskog pukovnika Džozefa/Josef Kingorija od strane optuženog Zdravka Tolimira, bivšeg Mladićevog pomoćnika za bezbednost u Glavnom štabu VRS.

Kingori je kao vojni posmatrač UN u julu 1995. godine bio svedok pada Srebrenice, dok se Tolimir tereti za zločine počinjene tokom i nakon zauzimanja enklave od strane VRS. Nezadovoljan jučerašnjim odgovorima kenijskog oficira, koji smatra da je Srebrenica bila demilitarizovana kada se on u aprilu 1995. godine pridružio misiji vojnih posmatrača UN, Tolimir je danas insistirao da svedok razjasni šta podrazumeva pod "završenom demilitarizacijom".

Kada je on stigao u Srebrenicu, rekao je Kingori, "bilo je završeno ono što se, prema sporazumu o prekidu vatre iz 1993. godine, podrazumevalo pod demilitarizacijom". Teško naoružanje bošnjačkih snaga u enklavi smešteno je na sabirne punktove koje je obezbeđivao UNPROFOR, a posedovanje pešadijskog oružja se, priznao je, teško moglo kontrolisati. Međutim, dodao je, kalašnjikovi i pištolji u posedu bošnjačkih snaga u enklavi nisu se mogli porediti sa tenkovima i artiljerijom koju je posedovala VRS na položajima oko enklave.

Tolimir je, međutim, tvrdio da su Bošnjaci kršili sporazum o demilitarizaciji enklave koji su u maju 1993. godine potpisali zapovednik VRS Ratko Mladić i Armije BiH Sefer Halilović, a da vojni posmatrači UN nisu o tome izveštavali nadležne. Kingori je još jednom naglasio da je demilitarizacija enklave uveliko završena kada je on tamo stigao, te da ne može znati "da li je to rađeno po sporazumu ili ne".

Namera optuženog generala, kako je rekao odgovarajući na primedbe tužioca da ponavljanja ista pitanja, bila je da ospori kredibilitet svedoka i dovede u pitanje njegovu obučenost za ulogu vojnog posmatrača u Srebrenici. Kingori, prema Tolimirovoj oceni, nije poznavao suštinu akata koji su regulisali uspostavljanje zaštićenih zona u BiH a posebno enklave Srebrenica.

Svedočenje kenijskog pukovnika se nastavlja sutra.
Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 467

SARAJEVSKI BILJEZI: Bolnica zvana švajcarski sir i tramvaj zvani meta
LOŠE NAMERE: Zašto su odvojenim muškarcima oduzeti dokumenti ;
HOTEL ILI LOGOR: Kako je Župljaninova komisija opisala "pogodnosti Omarske"