HomePERIŠIĆEVA ODBRANA POČINJE 25. JANUARA
Dokazni postupak odbrane bivšeg načelnika Generalštaba VJ Momčila Perišića počinje 25. januara ove godine a prvi svedoci će biti saslušani već narednog dana. Izvođenje dokaza bi, prema sadašnjim procenama branilaca trebalo da traje 4 do 5 meseci

Novak Lukić, branilac Momčila PerišićaNovak Lukić, branilac Momčila Perišića

Mada je tužilaštvo prošle sedmice pozvalo svog poslednjeg svedoka na suđenju bivšem načelniku Generalštaba VJ Momčilu Perišiću, izvođenje dokaza optužbe još nije formalno završeno. Naime, još se čeka dogovor predstavnika odbrane i optužbe o više od 100 dokumenata koji su tokom tužiočevog slučaja dobili oznaku za identifikaciju ali ne i status dokaznog predmeta.

Dokazni postupak optužbe je počeo 2. oktobra 2008. godine. Tužilaštvo je za 124 sudska radna dana pozvalo 94 svedoka od kojih je njih devetoro svedočilo na sednicama u potpunosti zatvorenim za javnost dok je 21 svedok dao iskaz uz mere zaštite identiteta. U dokaze je, do sada, uvedeno blizu 2.500 dokumenata od kojih je petina zaštićena oznakom poverljivosti.

Odbrana je nagovestila da, za sada, nema nameru da podnosi zahtev prema pravilu 98bis Pravilnika o postupku i dokazima koje omogućava da se u poluvremenu suđenja traži oslobađanje optuženog po onim tačkama optužnice za koje branioci smatraju da nisu dokazane.

Prema nalogu koji je veće izdalo na današnjoj administrativnoj raspravi, dokazni postupak Perišićeve odbrane bi trebalo da počne 25. januara naredne godine. Prvi svedoci će se pojaviti u sudnici dan kasnije. Novak Lukić, branilac generala Perišića je ukazao da bi izvođenje dokaza odbrane moglo da traje 4 do 5 meseci. Nije, međutim, precizirao ko bi mogao da bude na listi svedoka koja će tužilaštvu biti dostavljena do 15. decembra ove godine. Jedino što se zna o svedocima odbrane je da neće svedočiti o bazi zločina u Sarajevu, Srebrenici i Zagrebu.

Perišić se tereti da je "značajno doprineo" tim zločinima pružanjem kadrovske, logističke, materijalne i druge podrške Vojsci Republike Srpske i Srpske vojske Krajine koje su odgovorne za artiljerijske i snajperske napade na Sarajevo, granatiranje Zagreba i ubistvo više od 7.000 muslimanskih muškaraca i dečaka u Srebrenici te prisilno premeštanje oko 25.000 žena, dece i staraca iz enklave pod nominalnom zaštitom UN.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 431

ODGOVORNOST NADREĐENOG: Komandant koji je tolerisao i ohrabrivao zločine
GRLOM U JAGODE: Kako su hrvatski dragovoljci išli u Bosnu i Hercegovinu
APSOLUTNA KONTROLA: U čijim su rukama bili zvornički logori
POLUVREME: Okončano izvođenje dokaza protiv generala Momčila Perišića
ČERMAKOVA ODBRANA: Nehotično, ali dobronamerno, prekoračena ovlašćenja