HomeKO JE ODGOVORAN ZA VOJNE "GASTARBAJTERE"
Vojni ekspert tužilaštva na suđenju generalu Momčilu Perišiću tvrdi da vojska koja šalje svoje snage u drugu zemlju i dalje zadržava disciplinska ovlašćenja nad svojim pripadnicima, nastavlja da im isplaćuje plate, penzije i bonuse za borbena dejstva u otežanim uslovima. Država pošiljalac je takođe zadužena je za njihovo unapređivanje

Mungo Melvin, svjedok na suđenju Momčilu PerišićuMungo Melvin, svjedok na suđenju Momčilu Perišiću

Nakon višenedeljne pauze, suđenje generalu Momčilu Perišiću je nastavljeno svedočenjem generala britanske vojske Mango/Mungo Melvina, koji je na zahtev tužilaštva sastavio ekspertski izveštaj o doktrinarnom pristupu komandovanju i rukovođenju vojnim snagama. Melvin se koristio opšteprihvaćenim principima o saradnji vojnih snaga različitih zemalja, a kako je naglasio na početku svedočenja, "nije se zadržavao na konkretnim pitanjima u vezi sa predmetom i optužnicom protiv generala Perišića" pošto smatra da "nije kvalifikovan za to".

Perišić se tereti da je kao načelnik Generalštaba VJ pružao kadrovsku, materijalnu, logističku i drugu podršku vojskama bosanskih i hrvatskih Srba čime je, po optužbi, u značajnoj meri doprineo zločinima tih snaga u Srebrenici, Sarajevu i Zagrebu.

U prvom delu izveštaja, general Melvin je ukazao da vojska koja šalje svoje snage u drugu zemlju, "ima odgovornost da preduzme korake" nakon što je obaveštena da su njeni pripadnici počinili krivično delo. Takva odgovornost postoji i ako trupe koje su poslate u drugu zemlju služe pod operativnom komandom zemlje primaoca pošto je "disciplinski lanac primarno nacionalnog karaktera". General Melvin je takođe rekao da komandant uvek ima obavezu da deluje "aktivno i održava disciplinu".

General Melvin je takođe rekao da država koja šalje svoje pripadnike u drugu zemlju nastavlja da isplaćuje plate, penzije, bonuse za borbu u otežanim uslovima tim vojnicima, kao i da ih unapređuje u više činove.

Svedočenje generala Melvina biće nastavljeno sutra unakrsnim ispitivanjem od strane branilaca generala Perišića.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 429

BOJKOT: Sudska premijera bez glavnog lika
"NAORUŽANI NAROD": Da li je u Herceg Bosni uopšte bilo civila?
GROBNICA NA KRAJU GRADA: Gdje su sahranjene žrtve terora u Brčkom