HomeKO JE "EKSPLOATISAO JAD" SOPSTVENOG STANOVNIŠTVA
Pošto je juče u odgovoru na pitanja branioca Momčila Perišića rekao da su "neki elementi među bosanskim Muslimanima, eksploatisali jad sopstvenog stanovništva", britanski pukovnik Pirs Taker je danas, u dodatnom ispitivanju, precizirao da nije imao u vidu Predsedništvo BiH već "radikalne elemente", koji su bili "spremni na sve"

Pyers Tucker, svjedok na suđenju Momčilu PerišićuPyers Tucker, svjedok na suđenju Momčilu Perišiću

Pukovnik britanske vojske Pirs Taker/Pyres Tucker je u dodatnom ispitivanju na suđenju generalu Momčilu Perišiću razjasnio ko su "elementi među bosanskim Muslimanima" koji su "eksploatisali jad sopstvenog stanovništva". Bivši štabni oficir zapovednika UNPROFOR, francuskog generala Filipa Morijona/Phillipe Morillon, je tu tvrdnju izneo juče, u odgovorima na pitanja Perišićevog branioca.

Mada priznaje da "nema jasne dokaze", Taker kaže da su se za "eksploataciju jada" zalagali "radikalni ekstremisti, spremni na sve". Stav Predsedništva BiH je, međutim, bio da je položaj civilnog stanovništva Sarajeva "neprihvatljiv" i da "međunarodna zajednica treba da učini sve da se situacija poboljša, kako građani ne bi bili izloženi napadima već živeli bezbedno, bez straha, uz dovoljno hrane".

Odgovarajući na pitanje sutkinje Pikar/Pickard, Taker je danas rekao da su bosanski Srbi u martu 1993. godine predložili istovremenu evakuaciju muslimanskih civila iz Srebrenice i Srba iz Tuzle. Bosanski Srbi su, tvrdi, takođe insistirali da će ispitati da li među vojno sposobnim muškarcima koji napuste Srebrenicu ima - po njihovim rečima - "ratnih zločinaca odgovornih za pokolje seljana" u Kravici.

Taj pokušaj je, rekao je Taker, uspeo samo delimično i 40 Srba je iz Tuzle prebačeno u Zvornik. Tuzlanske vlasti se, međutim, nisu slagale sa evakuacijom svih Srba smatrajući da bi to bilo ravno etničkom čišćenju. Nakon toga je, sa konvojem humanitarne pomoći koji je krajem marta 1993. napustio Srebrenicu, izašlo oko 600 žena, dece i staraca ali ne i vojno sposobnih muškaraca.

U odgovorima na pitanja sudije Davida, Taker je rekao da su Srbi, bosanski Muslimani i međunarodni mediji različito izveštavali o situaciji u Srebrenici u martu 1993. Dok su Srbi tvrdili da su general Morijon i snage UN držani kao taoci u Srebrenici kao i da VRS pokušava da ih spase napadima na enklavu, lokalni mediji su izveštavali o pogibiji civilnog stanovništva i naporima UN da dostavi humanitarnu pomoć. Međunarodni mediji su, rekao je Taker, najviše pažnje poklanjali govoru generala Morijona koji je, obraćajući se iz zgrade pošte, rekao da je "Srebrenica pod zaštitom UN".

Suđenje generalu Perišiću, optuženom da je kao načelnik Generalštaba VJ pružao pomoć VRS i tako doprineo zločinima njenih pripadnika u Srebrenici i Sarajevu, biće nastavljeno kada Veće odluči o zahtevu tužilaštva da pre kraja svog dokaznog postupka pozove još tri svedoka.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 425

OŽIVLJENA TRAUMA: Bolno svjedočenje žrtve silovanja
(PRE)KRŠTENJE: Kako je Gornji Vakuf postao Uskoplje
"MULTIDIMENZIONALNI ZAPOVJEDNIK": Počeo dokazni postupak odbrane Ivana Čermaka
ARTILJERIJA BEZ GRANICA: Vatrena podrška s druge strane Drine
PRIKRIVANJE TRAGOVA ZLOČINA: "Nezahvalan posao" generala Đorđevića