HomeODBRANA: KVM TOLERISALA OVK
Odbrana bivšeg načelnika javne bezbednosti srpske policije sugerisala da su članovi Kosovske verifikacione misije "tolerisali" aktivnosti Oslobodilačke vojske Kosova i krivo tumačili sporazume kojima je regulisano delovanje snaga SRJ na Kosovu

Richard Ciaglinski, svjedok na suđenju Vlastimiru ĐorđevićuRichard Ciaglinski, svjedok na suđenju Vlastimiru Đorđeviću

U nastavku suđenja policijskom generalu Vlastimiru Đorđeviću, optuženom za zločine srpskih policijskih snaga nad kosovskih Albancima u proleće 1999. godine, odbrana je nastavila sa unakrsnim ispitivanjem svedoka optužbe britanskog pukovnika Ričarda Čonglinskog/Richard Ciaglinski. On je tokom 1998. i 1999. godine radio kao oficir za vezu Kosovske verifikacione misije (KVM), a potom i kao oficir NATO u sastavu KFOR.

Đorđevićev branilac Veljko Đurđić je prvobitno nastojao da diskredituje svedoka i članove KVM tvrdeći da su "tolerisali" aktivnosti OVK i šverc oružja iz Albanije, kao i da su slali nerealne izveštaje sa terena. Svedok je negirao da su verifikatori na bilo koji način "podržavali" OVK, a za šverc oružja je rekao da je informacije o tome dobijao upravo od predstavnika srpske policije u državnoj Komisiji za saradnju sa KVM, s kojima se svakodnevno sastajao.

Jedna od braniočevih teza bila je i da snage SRJ nisu kršile sporazume kojima se regulisalo njihovo delovanje na terenu, već su "razlike u tumačenjima" dovele do toga da "verifikatori" izveštavaju o kršenjima. Svedok je to odbacio navodeći kao primer česte policijske blokade na putevima pod izgovorom "sprečavanja kriminala", na šta je, po sporazumima, policija imala pravo. Ipak, čak i u tim slučajevima, rekao je Čonglinski, policija je imala obavezu da pre postavljanja kontrolnog punkta obavesti KVM, što uglavnom nije rađeno, te je stoga predstavljalo kršenje sporazuma.

Tokom glavnog ispitivanja Čonglinski svedočio da je u junu 1999. godine posmatrao pripadnike MUP kako su, pre napuštanja Prištine, palili dokumente uključujući i pasoše i lične karte kosovskih Albanaca. Branilac je sugerisao da je reč o "regularnoj proceduri uništavanja nepotrebnih dokumenata" tražeći od svedoka da potvrdi da je i KVM učinio isto pre napuštanja Kosova. Čonglinski je rekao da je istina da su uništeni svi papiri, ali je podsetio branioca da su prethodno sve informacije prenete na kompjuterske hard diskove.

Tokom celodnevnog unakrsnog ispitivanja, predsedavajući sudija Parker je više puta branioca Đurđića zamolio da "pređe na poentu" i "skoncentriše se na važna pitanja", obzirom da je ispitivanje često izlazilo iz okvira optužnice, ostavljajući sudije u "nedoumici o svrsi takvog ispitivanja".


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 412

SVLAČENJE: Gola istina Radovana Karadžića
GLUMAC: Slobodan Praljak kao Bijesni Orlando
VIDEO-SUĐENJE: Optuženička postelja umesto optuženičke klupe
"SAMOZASTRAŠIVANJE": Ko je plašio krajinske Srbe
AFERA ŠEŠELJ: Suđenje za nepoštovanje suda