HomeDA OPSTANETE ILI DA NESTANETE?
Na suđenju generalu Radislavu Krstiću prikazan video-snimak sastanka u Bratuncu u noći 11. jula 1995, na kojem je general Ratko Mladić (u prisustvu optuženog), tražio od "slučajnog predstavnika" bošnjačkih izbeglica, koji je danas o tome svedočio, da se izjasni o hoće li da njegov narod "opstane ili nestane"

Nakon višečasovne rasprave iza zatvorenih vrata, tužilaštvo je danas uvelo novi dokaz na suđenju generalu Radislavu Krstiću: video snimak sastanka koji je u noći 11. jula 1995. održan u Hotelu Fontana u Bratuncu. Sastanku su prisustvovali generali Ratko Mladić i Radislav Krstić i drugi oficiri VRS, zapovednik Holandskog bataljona UNPROFOR pukovnik Ton Karemans/Karremans i današnji svedok optužbe Nesib Mandžić. Tužilaštvo, barem na javnoj raspravi, nije otkrilo kojim je kanalima došlo do ovog videa koji, očito, nije sniman skrivenom kamerom već ga je, po svemu sudeći, moglo napraviti samo neko "zvanično lice" iz pratnje generala Mladića. Ostaje, do daljeg, tajna kako se taj snimak našao u posedu haškog tužilaštva.

Na tom se sastanku i u tom društvu Mandžić zatekao kao "slučajni predstavnik" između 25 i 30 hiljada izbeglica koje su se u tom trenutku nalazile u bazi Holandskog bataljona u Potočarima. Tu mu ulogu, kako je izjavio pred sudom, nisu poverile izbeglice već pukovnik Karemans, ubeđujući ga da treba da se pojavi na sastanku "u ime prognanog naroda". Kada je, kako se videlo i čulo na snimku koji je danas prikazan pred sudom, to isto ponovio i generalu Mladiću, ovaj mu je odgovorio kako je to njegov problem i naložio mu da sledećeg dana "dovede ljude koji mogu da obezbede predaju oružja i tako spasi svoj narod od uništenja".

Nakon što je pukovnik Karemans opisao trenutnu situaciju u Potočarima i izložio najnužnije potrebe u hrani, vodi i lekovima, general Mladić je uzvratio kako je "problem broj 1" da bošnjačke snage u enklavi polože oružje, dodajući da će lično garantovati život onima koji to učine. Obraćajući se "slučajnom predstavniku" Mandžiću, general Mladić je ukazao kako mu, da bi mogao da odluči, "treba jasan stav predstavnika vašeg naroda da li želite da opstanete ili nestanete". Ostavljajući mu rok da do 11 sati sledećeg dana nađe i dovede takve predstavnike, Mladić je rekao: "Nesibe, u vašim je rukama sudbina vašeg naroda, ne samo na ovom prostoru. Završili smo".

Nakon prikazivanja video-snimka, tužilac je svedoku pokazivao pojedinačne fotografije učesnika sastanka u Hotelu Fontana, tražeći od njega da ih identifikuje. Na jednoj od fotografija svedok je identifikovao optuženog generala Radislava Krstića, dodajući kako je na pomenutom sastanku sedeo s desne strane generala Mladića. Na zahtev tužioca svedok je, zatim, i "uživo" identifikovao generala Krstića, pokazujući u pravcu optuženičke klupe i opisujući kako je optuženi obučen. Svedočenje Nesiba Mandžića, bivšeg profesora i direktora srednje škole u Srebrenici, a sada, kako se predstavio, "predsednika opštine Srebrenica po legalnim izborima iz 1997." nastaviće se sutra, pričom o njegovom drugom sastanku sa generalom Mladićem, 12. jula 1995.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 4

SUĐENJE ZA ZLOČINE U FOČI: Počelo suđenje za silovanja i seksualna porobljavanja muslimanskih žena
SUĐENJE ZA GENOCID U SREBRENICI: Video snimci vojske Republike srpske – glavni dokaz optužbe
SUĐENJE ZLATKU ALEKSOVSKOM: Žalbeno vijeće preinačilo kaznu na 7 godina