HomeSLUČAJ "SR JUGOSLAVIJA PROTIV BIH" FORMALNO ZAKLJUČEN
Nakon što je SR Jugoslavija, koja osporava nadležnost Međunarodnog suda UN u Den Haagu, povukla protu-tužbu protiv Bosne i Hercegovine za genocid, slučaj te protu-tužbe sada je formalno zaključen - Bosna i Hercegovina ne namjerava odustati od svoje tužbe protiv SRJ za genocid

Slučaj jugoslavenske protu-tužbe za genocid protiv Bosne i Hercegovine ovog je tjedna formalno zaključen, nakon što je Međunarodni sud u Den Haagu (ICJ) prihvatio zahtjev SR Jugoslavije za povlačenjem te protu-tužbe. Beograd je povukao protu-tužbu u skladu sa svojim stavom da taj sud nije nadležan da presuđuje u sporu između BiH i SRJ.

Taj slučaj pred Međunarodnim sudom - najvišim tijelom UN za sporove među državama - pokrenut je još 1993. kad je BiH prijavila SR Jugoslaviju za kršenje Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju genocida, tvrdeći da je, preko svojih agenata, SRJ "ubijala, mučila i istrebljivala građane BiH". Beograd je tada osporavao pravo BiH da se poziva na konvenciju o genocidu i pravo UN suda u Hagu da presuđuje u tom predmetu. Nakon što su ti prigovori odbačeni, Beograd je 1997. uložio protu-tužbu, tvrdeći da je država BiH odgovorna za genocid nad Bosanskim Srbima.

Međutim, u aprilu ove godine SRJ je ponovno pokrenula pitanje nadležnosti tog UN tijela. Poziv Međunarodnom sudu da revidira prijašnju presudu o nadležnosti, Beograd zasniva na stavu da do 1. novembra 2000. SRJ nije bila članica UN, pa time ni ugovorna strana Statuta Međunarodnog suda i Konvencije o genocidu. Dosljedno tom stavu, SRJ je istovremeno najavila povlačenje svoje protu-tužbe protiv BiH.

Konvenciji o genocidu SRJ je pristupila ove godine, ali je stavila rezervu na član 9. - odnosno na priznavanje automatske nadležnosti ICJ u primjeni te konvencije u slučaju sporova s drugim državama.

"BiH nije imala prigovora na povlačenje jugoslavenske protu-tužbe, ali neće povući svoju tužbu. Trenutno je u pripremi njezin odgovor na jugoslavenski zahtjev za revizijom", rekao je za agenciju SENSE A.H.J. Van Den Biesen (Van Den Bisen), pomoćnik zastupnika BiH u ovom predmetu. Za glavnog zastupnika pred Međunarodnim sudom nedavno je imenovan Kasim Trnka, po odluci Predsjedništva BiH.

Ako sud odbaci jugoslavenski zahtjev za revizijom, rasprava o tužbi Bosne i Hercegovine za genocid mogla bi početi sljedeće godine.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 70

SUĐENJE ZA ETNIČKO ČIŠĆENJE BOSANSKOG ŠAMCA: Stradanja Sulejmana Tihića od Bosanskog Šamca do Sremske Mitrovice
SUĐENJE ZA MOSTARSKE ZLOČINE: Svedočenja stranih plaćenika
SUĐENJE MITRU VASILJEVIĆU: Gde su završile i kako su nalažene višegradske žrtve
SUĐENJE MOMČILU KRAJIŠNIKU I BILJANI PLAVŠIĆ: Predsednik i Patrijarh garantuju da je Krajišnik "čovek od reči"
HAŠKI TRIBUNAL: Sezona priznanja krivice