HomePREDRAGU BANOVIĆU OSAM GODINA ZATVORA
Pošto je priznao krivicu Haški sud prihvatio prijedlog tužilaštva i odbrane o ovakvoj kazni bivšem stražaru u logoru Keraterm

Predrag Banović, zvani "Čupo", koji je prije rata radio kao konobar, a u ratu bio stražar u logoru Keraterm od 20. juna do 6. avgusta 1992., danas je u Haškom tribunalu izrečena kazna zatvora od osam godina.

Krajem juna ove godine on je priznao da je kriv po prvoj tački optužnice - za progone i zločine protiv čovječnosti. U skladu sa statutom suda i dogovorom tužilaštva i odbrane anulirane su sljedeće četiri tačke optužnice. I tužilaštvo i odbrana predložili su istu kaznu od osam godina koju je danas potvrdilo sudijsko vijeće.

Banović je sa još četvoricom optuženih (Željkom Mejakićem, upravnikom logora, te Momčilom Grubanom, komandirom straže i stražarima Dušanom Fuštarom i Dušanom Kneževićem), kako je rečeno u toj prvoj tački optužnice, učestvovao u "udruženom zločinačkom poduhvatu progona bosanskih Muslimana i Hrvata i drugih ne-Srba u logoru Keraterm na političkoj rasnoj i vjerskoj osnovi".

U rezimeu presude, koju je pročitao predsjedavajući sudija Patrik/Patrick Robinson, napomenuto je da je rasprava o kazni održana 3. septembra 2003. godine. I tužilac i odbrana su tada predložili kaznu zatvora u trajanju od osam godina. Pretresno vijeće je konstatovalo da je "učešće optuženog u udruženom zločinačkom poduhvatu bilo ograničeno na njegove radnje unutar logora Keraterm, koje uključuju učestvovanje u premlaćivanju i zlostavljanju zatočenika. Zatočenici su tokom svog boravka u logoru, pored ponižavanja, šikaniranja, te fizičkog i psihičkog zlostavljanja, trpili surove, nehumane i degradirajuće uslove zatočenja".

"Optuženi je, izmedju ostalog, učestvovao u premlaćivanju zatočenika u logoru Keraterm koje je rezultiralo njihovom smrću. Konkretno, priznao je da je odgovoran za učestvovanje u pet ubistava i učestvovanje u premlaćivanju još 27 ljudi," istaknuto je u rezimeu presude.

Što se tiče olakšavajućih okolnosti, i Tužilaštvo i odbrana su potvrdili da je to prije svega potvrdno izjašnjavanje o krivici i prihvatanje odgovornosti. Pretresno vijeće je napomenulo da je optuženi imao 23 godine u vrijeme kada su krivična djela počinjena..

Odbrana je podnijela izjave svjedoka koje pokazuju da je optuženi pomogao pojedinim zatočenicima čija rodbina i prijatelji su mu se obratili za pomoć. "Postoje i izjave koje pokazuju da je optuženi tokom rata pomagao izvjesnim bosanskim Muslimanima i drugim nesrpskim porodicama, što umanjuju ukupno kažnjivo ponašanje optuženog", kaže se u rezimeu presude.

Poslije Duška Sikirice, Dragana Kolundžije i Damira Došena, Predag Banović je četvrti optuženi koji je priznao krivicu za nasilja u logoru Keraterm. Prva trojica su osudjena u novembru 2001: Sikirica na 15, Kolundžija na tri i Došen na pet godina zatvora.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 167

OFICIRI – POKAJNICI: Priznanje, kajanje i izvinjenje za srebreničke zločine
"BELI ORLOVI" NAD SARAJEVOM: Dobrovoljci i patriote ili pijanci i ludaci?
ZLOČIN I KAZNA: 8 godina zatvora za pokajnika iz Keraterma
ODBRANA AMNEZIJOM: Svedok koji ne vidi, ne čuje i ne govori zlo
PRAVDA BLI
ŽA ŽRTVAMA: 16 miliona eura za suđenja u Bosni i Hercegovini
ZDRAVSTVENI BILTEN: Vojvoda nema kome da se ispovedi