HomeFLORANS ARTMAN U IZOLACIJI I POD STALNIM NADZOROM
Po prebacivanju u Pritvorsku jedinicu UN bivšoj predstavnici za štampu tribunalovog tužilaštva određen režim segregacije, izolacije i neprekidnog nadzora. Njen branilac smatra to “nepotrebnim, ničim opravdanim i neproporcionalnim”, ali nema kome da se žali pošto je uprava pritvora na uskršnjim praznicima.

Guenael Mettraux, advokatGuenael Mettraux, advokat

Florans Artman/Florence Hartmann, bivša predstavnica za štampu tribunalovog tužilaštva, “izabrala” je najgori trenutak kada će biti uhapšena i prebačena u Pritvorsku jedinicu UN, na izdržavanje sedmodnevne zatvorske kazne kojom je zamenjena globa od 7000 eura na koju je osuđena zbog objavljivanja poverljive odluke žalbenog veća.


Florans Artman je, naime, uhapšena u četvrtak 24. marta 2016. neposredno pred izricanje presude Radovanu Karadžiću i uoči početka uskršnjih praznika. Njen branilac u postupku za nepoštovanje suda, švajcarski advokat Genel Metro/Guenael Mettraux je u petak 25. marta bezuspešno pokušavao da stupi u kontakt sa upravnikom Pritvorske jedinice UN, kako bi se žalio na zatvorske uslove Florans Artman, ali mu je rečeno da se javi posle Uskrsa, pošto su upravnik i ostali nadležni na praznicima.


Po prebacivanju u pritvor, kaže Metro, upravnik je naložio segregaciju, izolaciju i neprekidni nadzor osuđene, što podrazumeva da se svetlo u njenoj ćeliji ne gasi ni tokom noći. Metro, dalje, navodi da je naredba o takvom tretmanu izdata usmeno, bez pisanog traga, i bez obrazloženja zašto je sve to neophodno, kao i bez saslušanja osuđene ili njenog branioca.


Pošto nije uspeo da stupi u kontakt sa nadležnima u Pritvorskoj jedinici UN, Metro je uputio hitan zahtev Sekretarijatu Mehanizma za međunarodne krivične sudove, u kojem traži modifikovanje zatvorskih uslova. U zahtevu se, kako nam je rekao u telefonskom razgovoru iz Pariza, traži da se takav zatvorski režim bez odlaganja ukine budući da je “nepotreban, ničim opravdan i neproporcionalan”.


Budući da su Sekretarijat i ostale službe Tribunala takođe na praznicima, Metroov “hitan zahtev” će, sva je prilika, biti objavljen tek nakon uskršnjeg produženog vikenda.


Metro je, takođe, najavio da će od sudije Merona, predsednika Mehanizma za međunarodne krivične sudove u čije je ime izvršeno hapšenje, tražiti da se – radi “jednakog tretmana svih osuđenih” – Florans Artman oslobodi nakon izdržane dve trećine kazne, što bi značilo najkasnije u utorak.
Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 705

PRESUDA VOJISLAVU ŠEŠELJU